Læringscenter Vestre Skole

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Læringscenter Vestre Skole af Mind Map: Læringscenter Vestre Skole

1. Læringsvejledere

1.1. Fagdidaktik

1.1.1. Humanistisk blok XX

1.1.2. Naturfaglig blok YY

1.1.3. Praktisk musisk blok ZZ

1.2. IT ressoúrcepersoner

1.2.1. Indskoling OR

1.2.2. Mellemtrin MJ

1.2.3. Udskoling TC, SW

1.2.4. Radio Sol MA

1.2.5. IT vejleder MJ

1.2.6. Fablab NR

1.2.7. Engelsk LS

1.2.8. Matematik HB

1.2.9. Læsning AK

1.2.10. Bib AH

1.3. Cross-age læring

1.3.1. MAX

1.3.2. Læringscenter

2. Læringslaboratorie

2.1. Radio Sol

2.2. Prototype version 2.0

2.2.1. Fremtidens læringsrum

2.3. Fab lab

3. Administration

3.1. Kassation

3.2. Budget

3.3. Synliggørelse

3.4. Ekstern

3.4.1. IT - Martin

3.4.2. Bogopsætter

3.4.3. Hans Jørn Riis

3.4.4. XX

3.4.5. Andre

3.5. Åbningstid 8.00 - 14.00

3.5.1. Udlånstid 0. til 6. årgang - 1 time pr. årg. pr. uge

3.5.2. Læringsvejledere - 8.00 - 14.00

4. Indretning af bibliotek

4.1. Lærerudsagn

4.2. Elevproduktioner

4.3. Læringsrum

5. Strategi

5.1. Danmarks skolebibliotekarers vision

5.2. Kommunal vision

5.3. 10 anbefalinger

5.4. Faghæfte 47 og 48

6. Teamstruktur

6.1. Overordnet styregrp. Koordinator Bib (AH)- Koordinator IT (MJ) , ledelsen

6.1.1. Bib - team AH, VS, AM, AK, MJ

6.1.2. Medieråd MJ, TC, SW, CH, MA, AH