Kom igang. Det er gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Disposition af Mind Map: Disposition

1. Området

1.1. Camp Century

1.1.1. Model 3

1.2. Befolkning

1.3. Undergrunden

1.4. Plantevækst

1.5. Temperatur

1.5.1. Model 1

1.6. Dyreliv

2. Radioaktiv stråling

2.1. Alfa-, beta- og gammastråling

2.1.1. Model 8

2.2. Gennemtrængning i kroppen

2.2.1. Forsøg 1 + Model 7

2.3. Atomaffald

2.4. Isolering

2.4.1. Forsøg 2

3. Celledeling

3.1. Mutationer

3.1.1. Proteinsyntesen

3.1.2. Model 6

3.1.3. Virus, alkohol, tobak, solbadning

3.2. Mitose

3.3. (Meiose)

3.4. Forsøg 4

4. Atomreaktor

4.1. Isotoper

4.1.1. Model 2

4.2. Uran 235

4.3. Fission

4.3.1. Model 5

5. Plante- og dyreceller

5.1. Organeller

5.2. Forskellen på plante- og dyreceller

5.3. Forsøg 3

5.4. Model 4

5.5. Fotosyntese og respiration

6. Global opvarmning

6.1. Perma frosten tør

6.2. Albedoeffekten

6.3. Model 1

7. Løsningsforslag

7.1. Fremtiden

7.2. Større miljøproblemer

7.3. Paris-aftalen