Milgram eksperimentet

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Milgram eksperimentet af Mind Map: Milgram eksperimentet

1. Lavet af Harpreet, Esma, Monya og Srdjan

2. · Født 1933, død 1984 · Socialpsykolog ved Yale-universitetet, Harvard-universitetet og City-universitetet i New York · Milgram udførte flere kendte eksperimenter: - Verden er lille-eksperimentet, som viste hvor mange led der skal til for at sammenkoble to forskellige mennesker. - Milgram-eksperimentet om tiltroen til autoriteter. - Han introducerede også begrebet kendte fremmede.

3. Hvem var Stanley Milgram?

4. Hvad går Milgram-eksperimentet ud på?

4.1. · 40 almindelige amerikanere betalt 4 dollars for, at give et menneske elektriske stød som medhjælpere i et forsøg. · Uvidenhed om, at ofret (eleven) stimulerer smerten. · Uvidenhed om selve eksperimentet. Forsøgspersonen får at vide, at det er et eksperiment om hukommelse og indlæring. · Eleven skal huske nogle ord, og hvis eleven laver fejl, får personen stød. · Forsøgspersonen (læreren) skal give ofret stød for hvert forkert svar. Styrken ryger op for hvert forkert svar. · 30 kontakter, fra 15 volt til 450 volt. · Forsøgspersonerne kunne forlade når som helst, men blev også opfordret til, at blive ved.

4.2. · 65% af forsøgspersonerne valgte at gå helt til det sidste.

5. 16 minutters klip om Milgram-eksperimentet på YouTube.

6. Spørgsmål til Milgram-eksperimentet

6.1. Hvad fortæller Milgrams eksperiment om mennesker? Er helt normale mennesker i stand til at gøre andre mennesker ondt uden at kende dem?

6.1.1. Overvej i hvor høj grad du selv ville være tilbøjelig til at følge en autoritets ordre, og hvor langt du selv ville være gået i Milgrams eksperiment. Hvad afhænger det af?

6.1.1.1. Tror du, at graden af adlyden af autoriteten og tilbøjeligheden til at gøre andre ondt er mere afhængig af situationen end af personligheden? Argumentér for dit synspunkt.

6.1.1.1.1. Overvej hvad det er for personlige egenskaber der gør, at nogle magter at sige fra i Milgrams eksperiment.