Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Essay af Mind Map: Essay

1. I en essay leder man efter svar! Man bruger sin erfaring og man siger sine meninger!

2. Man stiller et spørgsmål som man ikke selv kender det præcise svar på, men ved hjælp af essayet nærmer man sig svaret, men finder det aldrig. Det skaber undring hos læseren!!!!

2.1. Essayisten forsøger at få læserens egen mening med.

3. I et Essay søger man en sandhed, men man finder aldrig sandheden

4. Essayistens skal sige sin egen holdning

5. 1. Man skulle ikke give svaret

6. Essayisten prøver at skabe en debat.

7. I et essay søger man sandheden

8. 2. Man skal have alle sine tanker med selvom man tror de ikke har stor betydning

9. prøver at få læseren til at stille spørgsmål/tænke over tingene

10. 3. Man skriver sin tanker men giver ikke svaret på dem, det skal man selv tænke sig til

11. 4. i et essay skal man have sine egne meninger og man skal have sin egen tilværelse i essayet

12. Essayisten leder efter svar

13. Essay

14. Man søger sandheden men man afslører den ikke.

14.1. Essayisten skriver efter sine egne erfaringer.

14.1.1. Essayisten skriver efter sine egne erfaringer.

15. Essayisten åbner et debat så han / hun får os til at tænke på spørgsmålet

16. 5. Man skal sætte tanker i gang i læseren

17. Et essay handler om et uopklaret spørgsmål !

18. Essay betyder "forsøg"

19. overveje/studse over tingene

20. 6. Det er lidt mere end standard kunst

21. Et essay handler om et uopklaret spørgsmål !

22. 8. I et essay skriver man bare sine tanker og ikke giver pointen eller har pointen inden man skriver

23. Essays kendetegn: - Tankestrøm - Refleksioner - Subjektivitet (ens egen mening og man er selv med i historien) - Holdninger - Erfaringer (lært noget) - Man behøver ikke at lære noget af det Erindringer (tænker tilbage på noget der er sket)

24. Et essay skal indeholde 1) Afsæt 2) Tanker og refleksioner 3) Afslutning