Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Pris af Mind Map: Pris

1. Prisdifferentiering

1.1. Forskellige segmenter med forskellig priselasticitet

1.2. Segmenterne skal kunne adskilles

1.3. Konkurrenceforholdene skal muliggøre prisdifferentiering

2. Valutaforhold

2.1. Kursforbehold

2.2. Kurssvingningsklausul

2.3. Forudbetaling

2.4. Valutaterminsforretning

2.5. Optionsforretning

2.6. Matchning

3. Bundling

4. Prisstrategi

4.1. Break-even

4.2. Profitmaksimering

4.3. Maksimering af markedsandel

4.4. Pris-/kvalitetsførerskab

4.5. Modeller

5. Priselasticitet

5.1. Modeller

6. Prisfastsættelse for nye produkter

7. Pris/kvalitetsstrategi

8. Priseskalering

9. Prisfastsættelsesmetoder

9.1. Markedsbaseret prisfastsættelse

9.2. Omkostningsbaseret prisfastsættelse

10. Prisfastsættelse for serviceprodukter

10.1. Revenue management