Kognition & Indlæring

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Kognition & Indlæring af Mind Map: Kognition & Indlæring

1. Den kulturhistoriske skole

1.1. Psykologisk retning udviklet i Sovjetunionen i 1920'erne og 1930'erne

1.2. Socialt fokus, fokus på omverdenen som noget kulturelt specifikt

1.2.1. Kulturens betydning for udviklingen

1.3. Lurias Uzbekistan undersøgelse

1.3.1. Formål: Få viden om de psykiske processers socilalhistoriske oprindelse, og uddannelsens betydning for kognition

1.3.2. Resultat: Radikale forandringer i livsførelse fører til radikale forandringer i de psykiske processer

2. Hukommelse

2.1. Mennesket 3 hukommelseslagre

2.1.1. Ultrakorttidshukommelse

2.1.2. Korttidshukommelse

2.1.3. Langtidshukommelse

2.2. Det magiske syvtal

2.3. Mnemoteknikker

2.4. Hemisfærespecialisering

2.4.1. Analoge processer (helheder)

2.4.1.1. Højre side af hemisfæren

2.4.1.1.1. billeder, kropssprog, mimik, farver og musik.

2.4.2. Digitale processer (del for del)

2.4.2.1. Venstre side af hemisfæren

2.4.2.1.1. Den sproglige funktion

3. Vygotsky

3.1. Fra socialt til individuelt

3.1.1. Mental funktion optræder 2 gange i udviklingen: 1. Social handling og 2. Individuel handling

3.2. Den nærmeste udviklingszone (NUZ)

3.2.1. Den zone hvor barnets udvikles med hjælp fra en anden person

3.2.2. Parathed(parat til at lære lige nu og her) og kognitive indlæringsproces udvikles i takt med at NUZ ændrer sig med tiden.

3.3. Betydninger & Begrebsdannelser

3.4. Førsproglighed

3.4.1. Barnets integration i kultur og samfund

3.4.2. Indlæringen foregår interpsykisk

3.4.2.1. Men også i samspil med den materielle verden (former, figurer og farver repræsentere barnets omverden)

3.5. Tænkning bliver sproglig

3.5.1. Tænkning møder sproget (omkring 2 år)

3.5.2. Det kommunikative sprog

3.5.2.1. Det praktiske sprog

3.5.2.2. Det første sprog barnet benytter sig af

3.5.2.3. Sker interpsykisk(i relation med andre, fx. forældre)

3.5.3. Det egocentriske sprog

3.5.3.1. Barnet tænker højt (taler med sig selv for forståelse)

3.6. Distribueret kognition

4. Jean Piaget (1896-1980)

4.1. De 4 tænkeperioder:

4.1.1. -Den sensomotoriske (0-2år)

4.1.2. -Den præoperationelle (2-7)

4.1.3. -De konkrete operationer (7-11)

4.1.4. -De formelle operationer (11 og frem)

4.2. Observationer gennem leg og samtale

4.3. Gennem aktivitet opbygges de kognitive strukturer