Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
EU af Mind Map: EU

1. Konvergenskrav

1.1. Hvad er det?

1.1.1. Maastrichttraktaten-ERM2 lav inflation, lav rente, undgå for store underskud på offentlige budget, undgå for stor offentlig gæld,

1.2. Hvorfor?

1.2.1. Økonomisk stabilitet

2. ØMU'en

2.1. Fordele

2.1.1. sikre økonomisk integration eller sammensmeltning i EU

2.1.2. fremme den økonomiske udvikling

2.1.3. vil umuliggøre valutakriser indenfor EU (skabe fællesvaluta

2.2. Ulemper

2.2.1. Danmark mister muligheden for at føre vor egen valutapolitik

2.2.2. Danmark ville ikke kunne bestemme hvor høj renten skal være i Danmark.

2.2.3. Vi vil have begrænset mulighed for at føre vor egen finanspolitik

2.2.4. Ved deltagelse i ØMUén og dens fælles valuta får Danmark altså svært ved at føre sin egen økonomiske politik. Det ville kunne gøre det svært for os at imødegå en økonomisk krise.

3. Det indre marked

3.1. Hvad er det?

3.1.1. Fællesmarked

3.1.2. Fri bevægelighed for handel, varer, kapital, tjenesteydelser og personer/arbejdskraft.

3.2. Hvad kendetegner det indre marked?

3.2.1. Gensidig anerkendelse

3.2.2. Moms og afgifter

3.2.2.1. Minimum moms 15%

3.3. Fordele

3.3.1. Handelshindringerne bliver mindsket

3.3.2. Stordriftsfordel

3.4. Ulemper

3.4.1. Hvis man som land er uenig i et lovkrav,

3.4.1.1. Hvis hovedparten af landene i EU er enige, så bestemmer EU over landet. Derudover bliver det også nemmere for folk med lavere løn at komme til Danmark og arbejde, hvilket gør, at der i en krisetid er flere at konkurrere med om arbejdspladserne.

4. ERM2-samarbejde

4.1. Danmark, Letland, Estland, Litauen, Slovakiet

4.2. Danmark har lavet nogle spilleregler som skal gøre, at der ikke sker for store udsving mellem euroen og den danske krone.

4.2.1. Der ville ellers komme for stor usikkerhed for eksport og importvirksomheder.

4.3. ERM2 aftalen kaldes også "Exchange Rate Mechanism

4.4. Samarbejdet går ud på at euroen og kronen skal altså delvist indgå i en fastkurssystem

4.4.1. Aftalen er at euroen skal helst koste 7,46 kroner, som kaldes for centralkursen. Dog må euroen svinge med plus-minus 2,25

5. Fordele og ulemper ved euroen

5.1. Fordele

5.1.1. 1. Ingen risiko for valutakursændringer inden for euro-området

5.1.1.1. Erhvervslivet slipper for usikkerheden ved at veksle hjemtjent valuta om til kroner, fordi kursen på euro kan ændre sig. Der er nemlig ingen kurs, når man har de samme penge.

5.1.2. 2. Måske lidt lavere rente.

5.1.3. 3. Lettere at sammenligne priser, når de opgøres i samme mønt.

5.1.4. 4. Intet besvær og ingen udgifter ved at veksle penge i euro-området.

5.1.5. 5. Måske en lidt større udenrigshandel (eksport og import).

5.1.6. 6. Mulighed for større indflydelse på EU's økonomiske politik.

5.2. Ulemper

5.2.1. 1. Ingen mulighed for at føre en selvstændig valutapolitik og pengepolitik til gavn for beskæftigelse og økonomisk udvikling.

5.2.2. 2. Euro-systemet er ufleksibelt.

5.2.3. 3. Risiko for svag og ustabil euro, hvis ét eller flere euro-lande kører med store underskud

5.2.4. 4. Euroen fører hurtigere til ens lønninger, skatter og sociale ydelser i hele området.

5.2.5. 5. En overgang fra kroner til euro er kostbar, fordi alle pengeautomater m.m. skal udskiftes.

5.2.6. 6. Der er risiko for et prishop (og dermed fald i reallønnen), når kronen erstattes med euroen.