Billedforbud

Update your tasks and set your priorities for the next week

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Billedforbud af Mind Map: Billedforbud

1. Jødedom

1.1. Anden Mosebog 20.4 "Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden."

1.1.1. Internal

1.1.2. External

1.2. Enhver afbildning vil indebære en begrænsning af Gud, der opfattes som ubegrænset.

1.3. Hvis du ser Jahve, er du død.

2. Islam

2.1. Sura 16;75: "Frembring da ingen billeder eller lignelser af Allah, thi Allah ved (alle ting), men i ved intet.”

2.2. Sura 9;61: ”De, som taler ilde om Allahs sendebud, vil få en smertelig straf.”

3. Kristendom

3.1. DGT 5. Mosebog kapitel 5 " Du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden."

3.2. Gud bliver menneske.

3.3. Gudstjenester var på Latin.

4. For hvis skyld skal man overholde et religiøst billedforbud?

4.1. Ateist

4.1.1. Respekt for andres religioner

4.2. Religiøs

4.2.1. For Guds skyld, og sin egen.

4.2.2. Vi er i stand til at undervurdere Gud, og sammenligne ham med os, mennesker.

5. Hvorfor er der så stor forskel på billedforbuddets betydning/håndhævelse/gyldighed?

5.1. Islam og Jødedom er lovreligioner.

5.2. Danmark er et sekulariseret land.