En bekymring for et barn

Plan your projects and define important tasks and actions

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
En bekymring for et barn af Mind Map: En bekymring for et barn

1. Social og trivselsmæssig bekymring

1.1. Bekymring af mindre akut karakter

1.1.1. Indskoling og SFO

1.1.1.1. På baggrund af TOPI trivselsskemaer

1.1.1.1.1. Børn i grøn position

1.1.1.1.2. Børn i gul position

1.1.1.1.3. Børn i rød position

1.1.1.2. På baggrund af hverdagsobservationer og/eller henvendelser

1.1.1.2.1. Bekymring analyseres

1.1.2. Mellemtrin, udskoling og SFO-klub

1.1.2.1. Bekymring analyseres

1.1.2.1.1. Der udarbejdes en handleplan med forældre og barnet

1.2. Mistanke om overgreb mod et barn

1.2.1. Kontakt til skoleleder, pædagogisk leder eller SFO leder med det samme.

1.2.1.1. Skærpet opmærksomhed

1.2.1.2. Underretning til Familieafdelingen

1.2.1.3. Involvering af relevante fagpersoner

2. Faglig bekymring

2.1. Bekymringen undersøges

2.1.1. Bekymring og handleplan beskrives

2.1.1.1. Handleplan evalueres

2.1.1.1.1. Positiv udvikling

2.1.1.1.2. Handleplanen justeres og gennemføres igen

2.1.1.1.3. Bekymringen indstilles til Kompetencecenteret