Sløjd 4, 5 og 6.v 2013/14

Project Control, Project Closing, Timeline template

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Sløjd 4, 5 og 6.v 2013/14 af Mind Map: Sløjd 4, 5 og 6.v 2013/14

1. Trinmål: Design og produkt

1.1. overskue, planlægge og gennemføre arbejdsprocessen

1.2. udforme skitser og modeller til brug for arbejdsprocessen

1.3. eksperimentere med materiale, form, farve og funktion

1.4. beskrive og evaluere designproces og produkt

2. Trinmål: Håndværksmæssige arbejdsområder

2.1. bearbejde forskellige typer materialer med relevant værktøj

2.2. afprøve og vurdere forskellige materialers muligheder og begrænsninger

2.3. udvikle personlige håndværksmæssige færdigheder

2.4. blive i stand til at overskue et arbejdsforløb

2.5. anvende og kende korrekte faglige ord og begreber for værktøj og materialer

3. Trinmål: Det samfundsmæssige og kulturelle indhold

3.1. fremstille forskellige genstande med inspiration fra andre kulturer og historiske perioder

3.2. præsentere og formidle egne produkter f.eks. gennem udstillinger på eller uden for skolen, ved teaterforestillinger, på hjemmesider eller andet.

4. Overordnet målsætning

4.1. Arbejdet i sløjd er konkret, hvilket giver eleven muligheden for at se det direkte resultat af ens handlinger.

4.2. Eleverne skal føle at de i højeste grad er medvirkende i processen fra idé og design til vurderingen af det færdige arbejde. Dette vil give engagement og bevirke, at arbejdet føles meningsfuldt. De skal lære at i sløjd findes sjældent et ”rigtigt eller forkert”. I stedet findes der mange forskellige kreative måder at løse et problem på og formgive ud fra egne ideer.

4.3. Uafhængig af beskæftigelse stilles man dagligt overfor spørgsmål, som kræver, at man er kreativ eller problemløsende – alle behøver et handlingsberedskab i det daglige liv, og det kan man udvikle gennem arbejdet i sløjd.

5. Aktivitetsoversigt