Musik 4.v 2013/14

Project Control, Project Closing, Timeline template

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Musik 4.v 2013/14 af Mind Map: Musik 4.v 2013/14

1. Trinmål: Musikudøvelse

1.1. fastholde en enkel over- eller understemme sammen med andre i flerstemmig sang

1.2. deltage i fremførelse af talekorsatser af sammensat karakter

1.3. anvende et bredt udvalg af musikinstrumenter fra forskellige instrumentgrupper i sammenspilsarrangementer

1.4. deltage i fællesdanse fra forskellige kulturer

2. Trinmål: Musikalsk skaben

2.1. producere lydillustrationer og klangkulisser over fortællinger, eventyr, digte eller historier

2.2. komponere små melodier med udgangspunkt i sangstemmen, ved hjælp af musikinstrumenter eller på computer

2.3. anvende krop, stemme, musikinstrumenter og andre klangkilder i skabende musikalsk arbejde

3. Trinmål: Musikforståelse

3.1. lytte opmærksomt til musik med tydelige karakteristika

3.2. anvende notation som hjælp til at forstå den rytmiske eller melodiske udvikling i en enkelt stemme

3.3. vise kendskab til musikeksempler, som repræsenterer et genre- og stilmæssigt varieret repertoire fra især den vesterlandske musikkultur, og nogle centrale skikkelser med tilknytning til den valgte musik

3.4. vise kendskab til musik fra andre kulturer

4. Overordnet målsætning

4.1. Formålet med musikundervisningen er at eleverne løbende udvikler et kendskab til danske sange af nyere og ældre dato.

4.2. At de får kendskab til forskellige musikalske genre, deres instrumenter og disse instrumenters virkemidler.

4.3. Ud over dette skal musikfaget være medvirkende til en videre udvikling af elevernes sproglige og fysiske udtryksmidler.

4.4. At skabe og reproducere musik kan desuden have en meget positiv indflydelse på det sociale liv i klassen,

4.5. De skal opleve glæde ved at spille musik og samarbejde omkring musikalske aktiviteter