Idræt 3 & 4.v 2013/14

Project Control, Project Closing, Timeline template

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Idræt 3 & 4.v 2013/14 af Mind Map: Idræt 3 & 4.v 2013/14

1. Temaer

1.1. Leg og spil

1.2. Bold

1.3. Redskaber og akrobatik

1.4. Musik, bevægelse og kropsudtryk

1.5. Grundtræning

1.6. Friluftsliv

1.7. Atletik

2. Mål

2.1. skal beherske flere former for løb, spring og kast

2.2. skal kunne deltage aktivt i lege og forstå egen rolle og ansvar i regelbaserede aktiviteter

2.3. skal kunne deltage aktivt i boldlege og boldspil med de derved tilhørende regler

2.4. lærer hjælpsomhed og samarbejde

2.5. forstår den indbyrdes afhængighed af hinanden

2.6. lærer at være på hold med alle – også på tværs af klasser

2.7. lærer ”fair play”, herunder at kunne håndtere vinder og taber-rollen

2.8. lærer medbestemmelse, f.eks. i forbindelse med regler i lege og spil

2.9. bibeholder de gode vaner og rutiner, f.eks. at huske idrætsudstyr og bad efter timerne

2.10. overholder aftalte samværsregler

3. Succeskriterier

3.1. At det generelle udtryk efter lektionerne er glæde

3.2. Børnene har gjort erfaringer med og opnået aldersvarende færdigheder indenfor de udvalgte temaer

3.3. Alle børn overholder samværsreglerne i forbindelse med undervisning, omklædning og badning

3.4. Alle har idrætstøj med og hvis man skal fritages fra Idræt og dertil hørende badning skal der meddelelse med hjemmefra

4. Overordnet målsætning

4.1. Børnene skal have positive oplevelser gennem samvær og bevægelse.

4.2. De skal opleve at lykkes, således, at de bevarer glæden og lysten til kropslig udfordring.

4.3. De skal have mulighed for at udvikle kropsbevidsthed, kreativitet og social indstilling.