Hvad er religion?

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Hvad er religion? af Mind Map: Hvad er religion?

1. Hvilken rolle spiller gentagelser i ritualer?

1.1. Svar: At de har en betydning, som ligger ud over det praktiske.

2. Myter kan dog også omhandle mindre højtidelige ting end verdens skabelse. Et eksempel er den oldnordiske myte om tordenguden Thors brudefærd. Her må Thor klæde sig ud som kvinde for at generobre sin hammer fra jætterne i Udgård.

3. Døben, som man kender den fra den danske folke kirke er i si selv en overgangsritual. banet i klædes en særlig drakt en dåbs kjole dette kan ses som led i udskillelses fasen. barnet genmen går så en liminallase fase som ikke kritenikke person. ved selve døbs hanlingen bliver barnet enelig optaget i feleskapet som kristen preson og som en person med navn.

4. Der findes masser af moderne, mytiske fortællinger, fx i tegneseriernes og filmenes fortællinger om superhelte. Superhelteuniverset handler om kampen mellem godt og ondt og videnskabens og teknologiens betydning for menneskelivet.

5. overgangsritualer (Anja og Anna)

5.1. overgangsritualer er ritualer, som forvandler mennesker fra en social tilstand til anden.

5.2. Alle raligioner har overgansritoaler!.

5.3. Overgangsrigisteret er en særlig form for ritualer. dem, der genemgår et sådan ritual, forvandles nemelig fra en social tilstand til en anden....

5.4. Bøde i tratisjonælle og moderne samfund er typisk, at óvergang mellen forskelige livs aldere eller livs situationer matrkeres med over gangs ritoaler. det kan f.x være, når man bliver født, bilver gift, eller går fra at være bart til at være voksen.

6. Askese

6.1. En afholdende leveform

6.2. Lydighed, kyskhed og fattigdom

6.3. En person, der lever i streng afholdenhed fra materielle nydelser og i stedet fokuserer på det åndelige.

7. Myter __Viktor,Frederik og Christian

7.1. En myte er en fortælling om guder, og om hvordan verden blev til, og hvorfor den ser ud, som den gør.Alle religioner har myter om, hvordan verden, menneskene og samfundet blev til

7.2. Spørsmål

7.2.1. 1. Hvordan kan myter fortælle noget om verdens indretning og orden? Fordi det ofte er i en skabelsesmyte, at tingenes orden bliver tydeliggjort, fx at dag og nat skilles fra hinanden, og at mennesker bør skamme sig ved at være nøgne.

7.2.2. 2. Hvorledes indeholder oprindelsesmyter en differentieringsproces? Ved at fortælle en historie, hvor alting går fra kaos til kosmos.

7.2.3. 3. Hvad kan religionsvidenskaben bruge myter til? Til at forstå, hvilken slags verdensopfattelse der findes i en religion.

8. Eskatologi

8.1. De forskelige måder at tro på jorderens undergang:

8.2. Ragnarok

8.2.1. Vikingernes tro på jordens undergang....

8.3. Dommedag:

8.3.1. De kristne tror at Jessus og Gud (tror vi) en dag kommer ned til jorden og tilgiver enkiltvis ens sønder og forbrydelser.

8.3.2. De kristne tror på at Gud og Jessus kommer ned på jorden og tilgiver hvert menneskes sønder, efter kommer man i himlen.

8.3.3. (Lavet af Katrine & Serife)

8.4. Hele ordet 'eskatologi' handler om de forskellige måder at tro på jordens undergang og de sidste ting. F.k.s. Dommedag (kristendom), Ragnarok (vikingetiden),,........ I nogle religioner har de slet ikke en ide om jordens undergang.

8.5. Jehovas vidner:

8.5.1. Hænger sammen med kristendom men bare går og venter på dommedag og en ny verden.

9. Ritualer - Emil og Peter

9.1. Er en handling der skal have en virkning på verden eller en ting i verden.

9.2. Meningen med et ritual er at det skal virke og ikke at det skal være underholdning.

9.3. Vis en lille ting går galt under ritualet slipper onde kræfter løs.

9.4. Et ritual er en gammel begivenhed fra urtiden.

9.5. En af nutidens ritualer er i folkekirken om søndagen hvor at præsten giver en lille kiks som tegn på Jesu Kristi kød og et glas vin som skal forstille Jesu Kristi blod.

9.6. For de gamle egyptere symbolisere Seth og flodhesten det farlige og kaotiske.

9.7. Spørgsmål :

9.7.1. Hvad vil det sige at rituelle handlinger er symbolske?

9.7.1.1. Svar: At de har en betydning, som ligger ud over det praktiske.

9.7.2. Hvilken betydning har mytologiske begivenheder i ritualer?

9.7.2.1. Svar: At de har en betydning, som ligger ud over det praktiske.

10. mystik (Sebastian og Lasse)

10.1. noget man kun har oplevet en gang

10.2. en religitionsk oplevelse

11. Divination yasmin,amalie

11.1. ordet divition betyder spådom og forudsigelser.

11.2. I det antikke Grækenland kunne man spørge guderne til råds om hændelser, fx hvis en hungersnød havde ramt en by.

11.3. divination betyder at man kan forudsige ens fremtid.

11.4. Ordet “divination” kommer af det latinske ord

11.5. Selve divinationsprocessen fungerer ofte som et ritual

11.6. beboerne i Athen skulle bygge “mure af træ"

11.7. Forudsigelserne for de enkelte stjernetegn er så generelle, at de med lidt held kan passe på en hvilken som helst person eller situation.

11.8. Et eksempel på det andet kunne være, når man i det gamle Rom tog varsel efter udseendet af offerdyrs indvolde.

12. offer filippa julie

12.1. et offer kan være hvad som helst som

12.1.1. menesker

12.1.2. dyr

12.1.3. mad og en masse andre ting

12.2. der er mange forskelige ritualer

12.3. når man offre

12.3.1. brændes

12.3.2. dræber

12.3.3. spises

12.3.4. graves ned i live eller når du er død

12.4. et offer er

12.4.1. noget du gir til

12.4.1.1. gud

12.4.1.2. eller andre

13. religions def (magnus 0g laura)

13.1. religion er et ord der er svært at definere. mange forskere har lange diskutioner om hvad ordet rent faktisk betyder.

13.1.1. Substantiel religionsdefinition. går ud på at finde religiones substands. det betyder at man prøver at beskrive religionen

13.1.2. Det overnaturlige. går ud på at indkredse hvad religiøse folk tror på

13.1.3. Funktionel religionsdefinition. går ud på at indkesdse hvad religionen gør for de folk som tror på den.

14. Apokalyptik

14.1. Apokalyptik betyder “åbenbaring”, og den, der modtager åbenbaringer, opnår en særlig status. Apokalypser kan både handle om verdens undergang og om himmelrejser. De kan også handle om, hvorfor klimaet i disse år ændrer sig

15. Divination Amalie og Ysamin

15.1. Divination betyder guddommelig

15.2. i grækenland kunne man spørge gudderne