Dårlige til genanvendelse af plast

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Dårlige til genanvendelse af plast af Mind Map: Dårlige til genanvendelse af plast

1. Danskere sortere ikke nok

1.1. Ingen fordel

1.2. Ved ikke nok om det

1.3. For besværligt

1.3.1. Ikke skraldespand kun til plast

1.3.2. skal køre for at komme af med affald

1.4. Der er ikke blevet givet nok opmærksomhed til det

2. Plast bliver dyrere

2.1. Hårdt for industrien

2.1.1. Produkter bliver dyrere

2.1.1.1. Det bliver dyrere for forbrugeren

2.2. Man bliver nødt til at finde andre materialer

2.2.1. Produkter bliver dyrere

3. Man er dårlig til at sortere

3.1. Ikke nok viden

3.1.1. Ingen kampanger

3.1.1.1. Andet bliver højere prioriteret

3.1.2. Det er besværligt at nå ud til alle

3.1.3. Der er ingen der tager intiativet

3.2. Gør sig ikke umgage

3.2.1. Det er for besværligt

3.2.1.1. Alt plast kan ikke genbruges

3.2.1.1.1. Dårlige materialer ift. genbrug

3.3. Det er svært

3.3.1. Det er ikke alt plast der kan genanvednes

3.3.1.1. Det er produceret uhensigtsmæssigt ift. genanvendelse

4. Fører til global opvarmning

4.1. Vandstanden stiger

4.2. Dyrearter uddør

5. Mindre olie

5.1. Mindre energi

5.2. Dyrt at køre bil

5.2.1. Hårdt for industrien

6. Ikke nok genanvendelsesanlæg

6.1. Det kræver ressourcer at bygge

6.2. Ingen intiativer

6.2.1. Det er ikke det værd

6.2.2. Der er mere fokus på andre ting

6.2.2.1. Det er ikke det værd

6.2.2.2. Det bliver ikke prioriteret så højt

6.3. Kræver arbejdsstyrke

6.4. Det kræver ressourcer at bygge

7. Årsager

8. Effekt

9. Overholder ikke EU måsætning