Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Natur/teknik 6.a - 2013/2014 af Mind Map: Natur/teknik 6.a - 2013/2014

1. Vinter

1.1. Uge 1

1.1.1. Truede dyrearter - Intro til emnet, og så skal de undersøge hvilke dyr, der er tale om.

1.2. Uge 2

1.2.1. Truede dyrearter -Eleverne skal vælge et dyr, og lave en hjemmeside/blog om dyret.

1.3. Uge 3

1.3.1. Truede dyrearter - arbejd videre på hjemmeside/blog

1.4. Uge 4

1.4.1. Truede dyrearter - arbejd videre på hjemmeside/blog

1.5. Uge 5

1.5.1. Truede dyrerter - Fremlæggelse af hjemmesiden/bloggen

1.6. Uge 6

1.7. Uge 7

1.7.1. EMNEUGE

1.8. Uge 8

1.8.1. VINTERFERIE

1.9. Uge 9

1.9.1. Vores affald - Affaldet omkring os

1.9.1.1. Lektie til fre. 28 jan.

1.10. Uge 10

1.10.1. Vores affald - Familiens affald

1.11. Uge 11

1.11.1. Vores affald - Hr. Skralds hjælpere, et spil om affald.

2. Forår

2.1. Uge 12

2.1.1. Fotosyntesen - Hvad er det? Hvad får planter til at vokse? Lav en mindmap.

2.2. Uge 13

2.2.1. Fotosyntesen - Lav forsøget "planters behov for lys".

2.2.1.1. Lektie til fre. 28 marts

2.3. Uge 14

2.3.1. Fotosyntesen - Lav fotosyntese-forsøg.

2.4. Uge 15

2.4.1. Fotosyntesen - Eleverne skal lave et produkt, der viser fotosyntesens kredsløb. Det er op til eleverne selv, hvordan de vil gengive det.

2.5. Uge 16

2.5.1. PÅSKEFERIE

2.6. Uge 17

2.6.1. Maden som motor - Madsens byggesten, vitaminer og mineraler

2.6.1.1. Lektie til fre. 25 april

2.7. Uge 18

2.7.1. Maden som motor - Madpyramiden

2.8. Uge 19

2.8.1. Maden som motor - Mad og motion

2.8.1.1. Lektie til fre. 9 maj

2.9. Uge 20

2.9.1. ST. BEDEDAGSFERIE

2.10. Uge 21

2.10.1. Maden som motor - Varedeklarationer

2.11. Uge 22

2.11.1. KR. HIMMELFARTSFERIE

2.12. Uge 23

2.12.1. Maden som motor - Sukker, samt se på elevernes madpyramider fra uge 18. Er der noget der skal ændres?

2.13. Uge 24

2.14. Uge 25

2.15. Uge 26

2.16. Uge 27

2.16.1. SOMMERFERIE

3. Sommer

3.1. Uge 33

3.1.1. Opstart - Hvad er Clio online?

3.2. Uge 34

3.2.1. Web 2.0 - Hvordan agerer vi på nettet?

3.3. Uge 35

3.3.1. Web 2.0 - Eleverne skal undersøge diverse web 2.0 værktøjer, som Clio arbejder med.

3.4. Uge 36

3.4.1. Web 2.0 - Fremlæggelse af it-værktøjerne

3.5. Uge 37

3.5.1. EMNEUGE

3.6. Uge 38

3.6.1. Krop og motion - Skelettet og musklerne

3.7. Uge 39

3.7.1. Krop og motion - Bevægapparatet

3.8. Uge 40

3.8.1. Krop og motion - Motion

3.8.1.1. Lektie til fre. 4 okt

3.9. Uge 41

3.9.1. FOKUSUGE

3.10. Uge 42

3.10.1. EFTERÅRSFERIE

4. Efterår

4.1. Uge 43

4.1.1. Vores vejr - Vejrudsigt

4.2. Uge 44

4.2.1. Vores vejr - Vind, temperatur

4.3. Uge 45

4.3.1. Vores vejr - Lav jeres egen vejrudsigt for en uge. Skal munde ud i en digital præsentation fra it-værktøjskassen.

4.4. Uge 46

4.4.1. Vores vejr - Forberedelse af vejrudsigt

4.5. Uge 47

4.5.1. Vores vejr - Premiere på gruppernes vejrudsigt

4.6. Uge 48

4.6.1. Louise uddannelse

4.7. Uge 49

4.7.1. Louise uddannelse

4.8. Uge 50

4.8.1. Louise uddannelse

4.9. Uge 51

4.9.1. Louise uddannelse

5. Information

5.1. Clio online - Hvad er det?

5.1.1. Clio online er et digitalt læremiddel til undervisningen i bl.a. natur/teknik. På clios portal ligger der en lang række emner, som ligger op til fagets formål, så man sikre de er opnået i undervisningen. Portalen ligger op til mange forskellige artede opgaver som praktisk arbejde, faglig læsning og i høj grad inddragelse af computeren og web 2.0 værktøjerne i undervisningen. Alle artikler, filmklip, billeder er samlet det samme sted, dette vil gøre det langt nemmere for eleverne at navigere rundt i.

5.2. Årets gang

5.2.1. I natur/teknik undervisningen i 6.a vil det primære omdrejningspunkt være www.naturteknikfaget.dk (clio online). Eleverne må derfor gerne medbringe computer/tablets til disse timer i det omfang de kan. Der vil til tider være være lektier for i faget, som vil vil blive givet for via portalen. Al undervisning er selvfølgelig ikke kun baseret på computer, vi vil også tilbringe en del tid i natur/teknik lokalet - men jeg ser computer/tablets/smartphones som en motivationsfaktor for eleverne og ikke mindst en måde at dokumentere og evaluere elevernes læring på.