Overordnet årsplan 3.v 2013

Project Control, Project Closing, Timeline template

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Overordnet årsplan 3.v 2013 af Mind Map: Overordnet årsplan 3.v 2013

1. Social mål

1.1. Det skal være rart for alle - både børn og voksne - at være i klassen.

1.1.1. at børnene anerkender hinanden med de styrker og svagheder, de har.

1.1.2. at de støtter hinanden, både fagligt og menneskeligt.

1.1.3. at de bruger et ordentligt sprog overfor hinanden og andre og bliver bevidste om, at dårligt sprog kan være sårende og konfliktskabende, også selv om det “bare” er en dårlig vane.

2. Aktiviteter

2.1. lejrskole

2.2. emne/ projektuge

2.3. fagdage

3. Tværfaglige mål

3.1. Vi vil sætte fokus på gode arbejdsvaner, der er en forudsætning for et godt fagligt udbytte for alle.

3.1.1. Der skal være arbejdsro, så alle har mulighed for at koncentrere sig og fordybe sig.

3.1.2. Man skal tale én ad gangen - og huske at række hånden op.

3.1.3. Man skal lytte, når andre taler, uanset om det er børn eller voksne.

3.1.4. Man skal kunne modtage en kollektiv besked - og rette sig efter den.

3.1.5. Man skal kunne skifte fra én aktivitet til en anden, roligt og hurtigt.

3.1.6. Man skal kunne skelne mellem frikvarter og timer. Når klokken ringer ind, er man hurtigt på sin plads og klar til undervisning.

4. Arbejdsformer

4.1. steder

4.1.1. klassen

4.1.2. faglokaler

4.1.3. fællesarealer

4.1.4. udendørs

4.2. måder

4.2.1. hele klassen

4.2.2. Individuelt

4.2.3. parvis

4.2.4. gruppe

4.2.5. værksteder