Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Akuthospitaler af Mind Map: Akuthospitaler

1. Region Nord

1.1. Akutmodtagelsen (skadestuen) Aalborg Universitetshospital

1.1.1. Traumecenter (Særlig funktioner under Akutmodtagelsen) - Behandling af svært tilskadekommende der kræver en højspecialiseret indsats fra flere faggrupper.

1.1.1.1. Traumestuen - Traumestuen ligger i Akutmodtagelsen (Skadestuen) og er forsynet med det nødvendige udstyr, der skal bruges til at diagnosticere og behandle traumepatienten.

1.1.2. Akut Ambulatorium - Modtager henvisninger fra egen læge og er ikke tilknyttet et speciale. Lægen vurdere behandlingsforløb.

1.1.3. Akut Modtageafsnit - modtager hele døgnet patienter fra akutmodtagelsen (skadestuen)

1.1.4. Akut Modtage afsnit A - samarbejde mellem Mave- Tarmkirugisk lægefaglig og Akut- og traume for plejeansvar

1.1.5. Småskadeklinikken Hobro - Behandler begrænset akutte skader såsom sår, forvridninger eller knoglebrud. Patienten skal henvise.

1.2. Akutmodtagelse (skadestue) og Medicinsk Afdeling, Thisted (Thy-mors) - Modtager alle akut henviste patienter og patienter indlagt med ambulance.

1.2.1. Modtageafsnit - indledende undersøgelse

1.2.2. Skadestue - behandler større og mindre skader.

1.3. Akutmodtagelse (Skadestue) Hjørring - Modtager kunne patienter henvist fra egen læge

1.4. Akutmodtagelse Farsø - Behandler akutopstået skader, visiteret fra egen læge. Behandler kun i tidsrummet 8-15 (stud. med. fra 15-22) og behandler kun Ortopædiske problematikker.

2. Region Midt

2.1. Akutmodtagelsen Gødstrup

2.1.1. Akutmodtagelsen - Modtager alle typer akut opstået skader. Anvender bl.a. fysioterapeuter i afdelingen

2.1.2. Akutklinikken Holstebro - Varetager akut opstået skader eller sygdom og screener for om patienten skal videre henvises til Akutafdelingen. Patienter skal være henvist fra egen læge eller lægevagt.

2.1.3. Akutklinikken Ringkøbing - Varetager akut opstået skader eller sygdom og screener for om patienten skal viderehenvises til Akutafdelingen. Patienter skal være henvist fra egen læge eller lægevagt.

2.1.4. Akutklinik Lemvig - - Varetager akut opstået skader eller sygdom og screener for om patienten skal viderehenvises til Akutafdelingen. Patienter skal være henvist fra egen læge eller lægevagt.

2.2. Akutmodtagelsen Aarhus Universitetshospital

2.2.1. Samsø Sundheds- og Akuthus - Visiteres gennem egen læge eller lægevagt. Behandler mediciske sygdomme og mindre skader. Kan korttidsindlægges ellers overflyttes til AUH.

2.2.2. Traumecenter - Varetager højspecialiseret behandling med tværfaglig indsats af svært til-skadekommende og alvorligt syge. Indlæggelse primært via ambulance eller helikopter.

2.2.3. Aarhus Skadestue - Pludseligt opstået skader indenfor 24 timer - henvisning gennem egen læge eller lægevagt.

2.3. Akutmodtagelsen Viborg

2.3.1. Akutklinikken Skive - Behandler mindre skader, kun via henvisning fra egen læge eller lægevagt.

2.3.2. Akutklinik i Silkeborg - Behandler mindre skader, kun via henvisning fra egen læge eller lægevagt.

2.3.3. Udekørende behandlingsfunktion - Behandler og plejer patienter over 65 år i eget hjem alternativt til en indlæggelse.

2.3.4. Skadestuen Viborg - Modtager akut opstået skader. Henvisning igennem egen læge

2.4. Akutmodtagelsen Randers

2.4.1. Skadestuen Regionshospitalet Randers - Kræver henvisning fra egen læge eller lægevagt. Behandler Akut opstået skader.

2.4.1.1. Grenaa Akutklinik - Henvisning gennem egen læge eller viderehenvisning fra Randers

2.5. Akutmodtagelsen Horsens

2.5.1. Skadestue Regionshospitalet Horsens - Kræver henvisning fra egen læge eller lægevagt.

3. Region Syd- og Sønderjylland

3.1. Akutmodtagelsen Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg - består af en Akut Medicinsk Modtagelse og en Akut Kirurgisk Modtagelse samt skadestue

3.1.1. Skadestue (Esbjerg)

3.1.2. Skadeklinik (Grindsted) - Primært sygeplejersker som behandler lette skader.

3.2. Akutmodtagelsen Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

3.2.1. Skadestue (Aabenraa)

3.2.2. Skadeklinikken Sønderborg

3.2.3. Skadeklinikken Tønder

3.3. Akutmodtagelsen Odense Universitetshospital

3.3.1. Traumecenter

3.3.2. Skadestue efter henvisning fra lægevagt eller egen læge

4. Region Sjælland

4.1. Akutmodtagelse Slagelse sygehus

4.1.1. Skadeklinikken Næstved Sygehus - modtager alle akutte skader og sygdomstilfælde. Henviser videre til akuthospitaler ved behov.

4.1.2. Skadeklinikken Kalundborg- Varetager akut mindre skader.

4.2. Akutmodtagelse Nykøbing Falster Sygehus

4.2.1. Skadestue Nykøbing-falster

4.2.2. Skadeklinik Nakskov - Sygeplejerske som behandler mindre skader

4.3. Akutmodtagelsen Universitethospital Sjælland, Køge

4.3.1. Roskilde Akutafdeling Sjællands Universitetshospital

4.4. Akutmodtagelsen Holbæk Sygehus

4.4.1. Odsherred Skadeklinik - Varetager mindre skader

5. Region Hovedstaden

5.1. Akutmodtagelsen Nordsjællands Hospital Hillerød

5.1.1. Akutklinikken Nordsjællands Hospital - Frederikssund - Behandling af midnre skader. Henviser til Hillerød ved behov for yderligere behandling

5.2. Akutmodtagelsen Herlev Hospital

5.3. Akutmodtagelsen Bispebjerg Hospital

5.3.1. Akutklinikken Amager Hospital

5.3.1.1. Observationsafsnit

5.3.1.2. Medicisnke afdelinger

5.3.2. Akutklinikken Gentofte Hospital

5.3.2.1. Behandling af akut sygdom eller skade.

5.4. Akutmodtagelsen Hvidovre Hospital

5.4.1. Akutklinikken Frederiksbjerg Hospital

5.4.1.1. Behandler lette til moderate skader - videre henviser ved kompleks sygdom

5.5. Akutmodtagelsen Rigshospitalet

5.5.1. Akutklinikken Glostrup

5.5.2. Traumecenteret

5.6. Akutmodtagelsen Bornholm

5.6.1. Behandler bredt, stort og småt.