Problemfelt: litteraturlæsning, nysgerrighed, motivation og selvmestring

Enjoying the new MindMeister? Now you’ve had a chance to get to grips with our updated map editor, it’s time to meet some of the brand-new features that can transform your mind maps and set your creativity free.

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Problemfelt: litteraturlæsning, nysgerrighed, motivation og selvmestring af Mind Map: Problemfelt: litteraturlæsning, nysgerrighed, motivation og selvmestring

1. Foreløbig problemformulering: Hvordan kan en undersøgelsesorienteret tilgang til litterær analyse funderet i elevernes egne oplevelser og observationer under tekstlæsningen medvirke til en større grad af selvstændighed i analysearbejdet?

2. Undersøgelsesmetoder

2.1. Undersøgelsesorienteret litteraturlæsning

2.1.1. Forståelse

2.1.2. Oplevelse

2.1.3. Undersøgelse

2.1.4. Fortolkning

2.1.5. Perspektivering

2.2. Tendenser i samtidens litteratur: Korsgaard, Bech, Bang Foss, Ansari

2.3. Fagligt svag 3g Dansk A-klasse HHX

2.4. Eksamenstræning

3. Materialer

3.1. Tekster af Korsgaard, Bech, Bang foss, Ansari

3.2. Opgaveinstrukser, ikke stilladseret og lægger mere ansvar over på eleverne

3.3. Metodepræsentation

3.4. Evaluering af elevudbytte gennem spørgeskemaer og interviews med 2-3 elever

4. Foreløbige bud på resultater

4.1. Flere observationer anvendt i analysearbejdet

4.2. Øget motivation blandt eleverne

4.3. Begrænset dybde i analysearbejdet

5. Teori

5.1. Almendidaktisk teori

5.1.1. John Dewey: erfaringslæring

5.1.2. David A. Kolb: læringscyklus

5.1.3. Muligvis teori om elevmotivation?

5.1.4. Muligvis teori om selvmestring (efficacy)?

5.2. Fagdidaktisk teori

5.2.1. KiDM: ”Hvad vi ved om Undersøgelsesorienteret undervisning i dansk”, Nikolaj Elf og Thomas Illum Hansen (red.), 2017

5.2.2. Undersøg litteraturen. Engagerende undervisning i æstetiske tekster af Stig Toke Gissel & Tom Steffensen (red.), 2021

5.2.3. Tilbage til teksten af Stig Toke Gissel

5.2.4. Muligvis Olga Dysthe: dialogisk undervisning? Steen Beck: Dialog og dannelse, 2021, Frydenlund?