Vores læringscenter

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Vores læringscenter af Mind Map: Vores læringscenter

1. Skødstrup

1.1. Udvikling

1.1.1. IT-vejledning som del af biblioteket

1.1.2. Kurser for elever

1.1.3. Kurser for kolleger

1.1.4. Nyindrettet læringstrappe med bl.a. storskærm, "smartboard", dvd og dokumentkamera skal tages i brug

1.1.5. Faste udlånstider

1.2. Afvikling

1.2.1. Telefonpasser for folkebiblioteket

1.2.2. Hjælp til borgere

1.2.3. Afprøvning af og kamp med folkebibliotekets udlånssystem

1.2.4. Lån fra VIA

1.2.5. Faste udlånstider for mellemtrin og udskoling

1.3. Traditioner

1.3.1. Søgekurser for 3.-4. klasse i AAKBs bogsamling

1.3.2. Intro til projektopgave i samarbejde mellem skole og folkebibliotek

1.3.3. Startside på alle skolens computere til digitale læringsmidler og andet guf

1.3.4. Udstillinger af eleverns produkter

1.3.5. Temaudstillinger i forbindelse med temaer på skolen - fx af relevante bøger

1.3.6. Faste udlånstider til indskolingen en halv lektion hver uge. Mellemtrin og udskoling har mulighed uden bookning at komme resten af tiden.

1.3.7. Konkurrencer og andre aktiviteter fx til jul

2. Samsøgades Skole

2.1. Udvikling

2.1.1. Indretning og ombygning af de fysiske omgivelser

2.1.1.1. Besøge andre skoler og leverandører med henblik på inspiration og udvælgelse

2.1.1.2. Byggemøder og budgetlægning med og uden ledelse

2.1.1.3. Besøg af eksterne konsulenter

2.1.1.4. Møde og samárbejde med fagudvalg omkring indretning og indhold af lærerbibliotek

2.1.2. Opbygning af teamet

2.1.2.1. Brugerundersøgelse med fokus på, hvad skolen (medarbejdere og elever) har brug for på PLC - lyst og behov

2.1.2.2. Afdækning af kompetencer - hvad kan vi, og hvad kan vi ikke...

2.1.2.3. Kursus / udviklingsforløb omkring vejlederrollen

2.1.2.4. Møder med ledelse omkring udvikling og fokuspunkter

2.1.2.5. Uddannelse af ME

2.1.3. PLC på hjemmesiden

2.1.3.1. Blog?

2.1.3.2. Elevweb, hjemmesøgning

2.1.3.3. Nyheder og vejledninger

2.1.4. Næste skoleår: Flere workshops for elever og kolleger eller mere deltagelse i uv-planlægning og -afviklinig

2.2. Afvikling

2.2.1. Administrering af lån til og fra VIA

2.2.2. Administrering af lån til og fra CFL???

2.2.3. Vande blomster!!!

2.2.4. Oplæsning for andre end 0.+1. klasse

2.3. Traditioner

2.3.1. Administration

2.3.2. Elevtid / åbningstid

2.3.3. Vejledning af kolleger

2.3.4. DES

2.3.4.1. Håndtering af alle materialer

2.3.4.2. Indkøb og kassation

2.3.5. Kommunalt samarbejde, videndeling og udvikling gennem Center for Læring og Område Randersvej

2.3.6. Pædagogisk it-vejledning

2.3.7. IT-tilsyn

2.3.8. Av-opgaver

2.3.9. Lån til og fra Center for Læring

2.3.10. Sparring med ledelsen omkring it-udvikling

2.3.11. Workshops for kolleger

2.3.12. Udstillinger, konkurrencer, events

2.3.13. Vejledning i forbindelse med projektopgaver

2.3.14. Introduktioner / småkurser for elever

3. Rundhøj

3.1. Udvikling

3.1.1. Hjemmeside/Blogs

3.1.2. Kursus/vidensformidling af it

3.1.3. Pædagogisk it-vejledning

3.1.4. Ipad i undervisningen

3.1.5. Hjemmeside

3.2. Afvikling

3.2.1. opsætning af netværk

3.3. Traditioner

3.3.1. * Vejledning af elever og lærere med hensyn til lån af boglige materialer,

3.3.2. * Arrangere bogudstillinger.

3.3.3. Indkøb

3.3.4. Bogudstillinger

3.3.5. Bøger til og fra Center for læring

3.3.6. It-tilsyn

3.4. Omlægning

3.4.1. Vedligeholdelse af netværk

3.4.2. vedligeholdelse af SFO-it samt administrativ pc

3.4.3. Passe ind og ud lånsskranke/bib-funktion

3.4.4. Pc-kørekort

3.4.5. Afdækning af medarbejder kompetencer