PLC GAMMELGAARDSSKOLEN

mind map over arbejdsopgaver

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
PLC GAMMELGAARDSSKOLEN af Mind Map: PLC GAMMELGAARDSSKOLEN

1. UDVIKLING

1.1. Forældrekontakt

1.1.1. Åbent hus for 0.klasser

1.1.2. Forældrebank på intra

1.2. Samarbejde med ressourcepersoner

1.2.1. Læsevejleder

1.2.2. Inklusionsvejleder

1.2.3. Fagkoordinatorer

1.2.4. To-sprogs koordinator

1.3. Litteratur

1.3.1. Litteraturklub for læseheste

1.3.2. Booktalks i PLC-teamet

1.3.3. Oprydning i bogbestanden

1.3.4. Vise indscannede billeder fra bogen på SMART boardet v højtlæsning

1.4. Videndeling

1.4.1. En PLC blog/hjemmeside

1.4.2. Bookingskema: book en læringsvejleder

1.4.3. Give lærerne overblik over ressourcepersoner

1.5. Undervisning

1.5.1. Skoletube

1.5.2. Webabonnementer

1.6. Samarbejde med Åby Bibliotek

1.6.1. Sommerbogen

1.6.2. Booktalks i udskolingen

1.6.3. Projektopgave - litteratursøgning

1.7. Samarbejde med Aarhus Statsgymnasium

1.7.1. "Gratis" undervisningsforløb til udskolingsklasser

1.8. Synlighed for lærerne

1.8.1. PLC -"katalog" som spørgeskema

1.8.2. Taletid på lærermøder

2. AFVIKLING

2.1. Ansætte flere hjælpere?

2.2. Mindre bemanding i åbningstid - flere administrationstimer som "hjemmearbejde"?

3. TRADITIONER

3.1. Læremidler

3.1.1. Materialevalg

3.1.2. Bogreservation elever

3.1.3. Kassation

3.1.4. Opsætning af skilte

3.1.5. Skabe overblik over abonnementer

3.1.6. Administrere læreres lån fra CFU/CFL

3.1.7. Holde orden i bogbestanden

3.2. Kultur

3.2.1. Julequiz for elever og lærere

3.2.2. Udstilling af elevarbejder

3.3. Vejledning

3.3.1. Kurser for lærere - fx i medialisering

3.3.2. iPads i undervisningen

3.4. Undervisning

3.4.1. Oplæsning 0.-2. klasse

3.4.2. Biblioteksorientering

3.4.3. Læsekursus, forløb om kroppen osv. osv.

3.5. Litteratur

3.5.1. Forfatterbesøg

3.5.2. Forfatterpræsentationer

3.5.3. Præsentere litteratur i læsebånd

3.5.4. Samle bogkasser - fx indenfor genrer

3.5.5. Podcaste boganmeldelser

3.5.6. Præsentere nye bøger

3.5.7. Inspirere til læselyst

3.5.8. Udvælge, bestille og modtage nye bøger

3.5.9. Være bogopsætternes arbejdsgiver

3.6. Kaosnavigation

3.6.1. Hvor finder jeg...?

3.6.2. Hvorfor dur det ikke...?

3.6.3. Kan du hjælpe med...?

3.7. Forundringsaktiviteter

3.7.1. Levende haletudser, redningsbåd, Berlinmur...

3.8. Sparring med ledelsen

3.8.1. Være aktive medspillere i skoleudvikling

3.8.2. Være skarpe på de pædagogiske tendenser i tiden

3.9. Fysiske rammer

3.9.1. Opstilling af reoler

3.9.2. Vedligehold af opslagstavler

3.9.3. Indretning af arbejdspladser

3.9.4. Oprydning

3.9.4.1. Depoter

3.9.4.2. Lærerarbejdsrum

3.9.4.3. Elevarbejdsrum

3.9.4.4. PLC

3.10. Lånerregistrering

3.10.1. Opkræve erstatninger

3.10.2. Oprette og slette elever

3.10.3. Vejlede elever og lærere til at blive selvhjulpne

3.11. Samarbejde med børnehaver

3.11.1. Besøg med intro og højtlæsning