Bioteknologi

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Bioteknologi af Mind Map: Bioteknologi

1. Min forklaring på begrebet bioteknologi?

1.1. Biotek. er teknologi baseret på biologi, specielt når den brugt i landbrug-fødevarer og medicinal industrien,

1.2. Biotek. er enhver teknologisk anvendelse hvor der anvendes biologiske systemer, levende organismer eller afledninger deraf til at skabe eller ændre produkter eller processer til specielt brug.

2. Min forklaring på begrebet DNA:Profil

2.1. Genetisk fingeraftryk, den DNA sammensætning, der er karakteristisk for et individ.

3. Min forklaring på begrebet Gensplejsning

3.1. Gensplejsning, er den metode hvormed man ændre arvemateriale i et enkelt indvid. Denne proces kan, ligsom kloning foregå når udviklingen i individet er på et meget tidligt stadie i udviklingen

4. Min forklaring på begrebet DNA

4.1. Alle organismer på jorden, styres biologisk af deres gener, en særlig kode bygget op i lange DNA dobbelt strenge. DNA kan beskrives som et simpelt fire bogstavs alfabet, der kan bruges til at skrive ord og DNA kan forstås ens og på tværs af de forskellige livs former, fx bakterier, fugle, mennesker og svampe.