Litteraturen og den gode fortælling i bibliotekets medier

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Litteraturen og den gode fortælling i bibliotekets medier af Mind Map: Litteraturen og den gode fortælling i bibliotekets medier

1. Mål: Fokus på de mange gode fortællinger, som er afhængige af, at VI formidler dem

1.1. Oplevelsen af (værdien af) litteraturen og den gode fortælling i alle medier

1.2. Bibliotekerne bliver synlige for dét, vi betragter som en kerneydelse, og som vi er uddannede til

1.3. Sidegevinst: Personalet vil være nødt til at opkvalificere sig inden for et område, som mange af os brænder for

2. Målgruppe: Alle! Børn, unge, voksne

3. Løbende PR for alle aktiviteter i fast ugentlig avisrubrik, Radio Køge, landsdækkende medier, på hjemmesiden osv. helst med professionelt logo

4. Sammenhæng med de 4 søjler: Borgernes oplevelse og kultur - vi udbreder det glade budskab om kunstens evner til at skabe mening og sammenhæng

5. Mål specielt for børnebiblioteket

5.1. Flere børn læser, lytter, ser, skriver, spiller flere fortællinger

5.2. Flere børn og unge tænker på biblioteket som et oplevelsessted

5.3. Øget fokus på kvalitetsfortællingernes muligheder ift at skabe lystlæsning

5.4. Øget fokus på moderne børnemedier

5.5. Bredere samarbejdsmuligheder i kommunen

5.6. Forældres forståelse af, at det er LÆSEOPLEVELSEN, der giver bedre læsefærdigheder

6. Mål specielt for voksenbiblioketet

6.1. Inspirere vores lånere til at låne noget nyt og ukendt

6.2. Udvide interessen for litteratur

6.3. Åbne folks øjne for, at der findes mange gode bøger, som ikke får masser af spalteplads i medierne

7. Litteratur- og fortællefestival fx 14 dage i efteråret - evt. i samarbejde med skoler, øvrige kulturinstitutioner, Megafonen, Foreningen Norden m.fl.

7.1. Skriveværksteder for henh. børn og voksne - på nettet, SMS og IRL

7.2. Forfatterarrangementer for henh. børn og voksne

7.3. Tegneserieworkshops - også for voksne

7.4. Fortælle- og højtlæsningsaftener

7.5. Bogbyttedag

7.6. Læs bogen - se filmen-arrangementer

7.7. Hør historien - mal et billede (for småbørn, med billedkunstpædagog)

8. Aktiviteter specielt for børn

8.1. Læseklubber i alle biblioteker

8.2. Højtlæsning og fortælling, fx pyjamasarrangementer

8.3. Deltagelse i div. forældremøder, hvor vi formidler læseglæde ved at fortælle om gode højtlæsningsbøger

8.4. Samarbejde m. læsekonsulenter så vi understøtter den tekniske læseindlæring med oplevelsesorienterede medier og deres fortællinger

8.5. Nytænke konceptet "Den gode historie" målrettet børn, der starter i bh-klasse og rettet mod børn, forældre og lærere/pædagoger

8.6. Evt. koble til spil-forslaget fx workshops m. fremstilling af egne, fortællende spil (omtalt på spillefugledagen)

8.7. Evt. koble m. forslaget om det flerdimensionelle (sanselige) bibliotek

9. Aktiviteter specielt for voksne

9.1. SMS-service m. anbefalinger af bøger osv

9.2. Vinterbogen udvikles til koncept, der kører hele året

9.3. Månedens læser

9.4. Udvikle nye formidlingstiltag á la "Opening the Book"

9.5. Formidling via hjemmesiden m. anmeldelser/omtale af bøger

9.6. Book crossing

9.7. Læser til læser anbefalinger hængt op i biblioteket

10. Varighed: Særligt fokus i 2010 - med overførsel til 2011, hvis skolesystemet skal nå at komme helt med Vi synes, en litteratur- og fortællefestival skal være en årligt tilbagevendende begivenhed