dokumentation

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
dokumentation af Mind Map: dokumentation

1. krav til den skriftlige

1.1. fagsprog, kort og præcis

1.2. sygeplejeprocessen

1.2.1. vurderingsfasen

1.2.2. identifikationsfasen

1.2.3. planlægningsfasen

1.2.4. udførelsesfasen

1.2.5. evalueringsfasen

1.3. TIME

2. tilsynsraport

2.1. Tilsynsrapporter er offentlige i 3 år. Efter 3 år slettes de. Rapporter fra samme behandlingssted eller plejeenhed erstatter hinanden, og derfor kan du kun se den nyeste version. Antallet af rapporter er altså ikke et udtryk for, hvor mange tilsyn vi har gået, og du kan ikke bruge oversigten til statistiske formål.

3. journalens indhold

4. borgerens rettigheder i forhold til journaloptegnelser

5. mundtlig kommunikation om patienterne

5.1. ISBAR

5.2. VAS-skala

6. journalføringspligt

6.1. sygeplejerske, SSA

7. formålet med dokumentation

7.1. tværprofessionelt samarbejde

7.2. tværsektorielt samarbejde

8. patient og borgerjournaler

8.1. opbygges på forskellige måder

9. aktindsigt

9.1. sunhedpersoner, borger, pårørende

10. elektronisk journal

10.1. sundhedplatform, AmbuFlex, EOJ, FMK

11. udfordringer i dokumentation