Bachelor - Playful og æstetiske læreprocesser

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Bachelor - Playful og æstetiske læreprocesser af Mind Map: Bachelor - Playful og æstetiske læreprocesser

1. Identificer

1.1. Nye teorier

1.1.1. Krashen

1.1.1.1. Visual inputs

1.1.2. Grundtvig

1.1.2.1. Dannelse

1.1.3. Bandura

1.1.3.1. Self efficacy

1.1.4. Vygotsky

1.1.4.1. Læring

1.1.5. Skovbjerg

1.1.5.1. Legestemninger

1.1.6. Dysthe

1.1.6.1. Medieret læring

1.1.6.2. Sproget er en central del af læring

1.2. Praktiske eksempler

1.2.1. Rollekort

1.2.2. Skriveopgave

1.2.3. Fantasy mansion

1.3. Metoder

1.3.1. Sociokulturelle sprogsyn vs. strukturelle sprogsyn

1.3.2. Sproget brug vs. sproget struktur

1.3.3. TLC vs. PL

2. Undersøgelser

2.1. Project ZERO

2.2. Grammar 3

3. Reflekter

3.1. Fag

3.2. Tværfaglig

3.3. Praksis

3.3.1. Spildidaktik

3.3.1.1. Deduktiv vs. induktiv

4. Analyser

4.1. Præstationskultur

4.1.1. Forskning

4.1.2. Lære eleverne at begå sig i det ukendte

4.1.3. Aktive deltagere i at tilegne sig viden

4.1.3.1. Konkurrence

4.1.3.1.1. Spil/motivation

4.1.3.2. Undersøgende

4.1.3.2.1. Demotiverende

4.1.4. Faste vs. ingen rammer