Vist ITs Internwebb

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Vist ITs Internwebb af Mind Map: Vist ITs Internwebb

1. Projekt

1.1. Företag

1.1.1. Jira koppling

1.1.2. Länkar till aktuella projekt (i wikin)

1.1.3. Kontaktpersoner (länk till gemensamma kontakter)

1.2. Vist IT

1.3. Template för projektsidor i sites

2. Wiki

3. Personliga sidor

4. Startsida

4.1. Lista på frånvaron (Ej i kalender)

4.2. Nyhetssida (Information blog)

4.2.1. Anställda informerar

4.2.2. Vist IT

4.3. Genvägar till viktiga saker

5. Vist IT

5.1. Dokumentmallar

5.2. Vist ITs Loggor

5.3. Grafisk profil

5.4. Programvarulicenser

5.5. Programvara lista på

5.6. Arbetsplatsprofiler per anställd över dator och utrustning

5.7. Serverkarta

5.8. Vem gör vad lista

5.9. Måndagsmöte

5.9.1. Protokoll

5.9.2. Mötespunkter

5.10. Inköpslista

5.11. Delade kontakter

5.12. Kontaktsuppgifter samt övrig info personal

5.12.1. Skype-adresser

5.12.2. Privat tele

5.12.3. Sammanfattning av CV

5.12.4. Privat adress

5.12.5. Facebook-konto

5.12.6. Current status

5.12.7. Ansvarsområden/befattning

5.12.8. Delägare eller ej

5.13. Personalhandbok

5.14. Miljö

5.14.1. Formulär för avvikelser/förbättringar

5.14.2. Formulär för rapport av miljömöte och miljöresor

5.14.3. Miljöledningssystemet

5.15. Processer

5.15.1. "Nytt projekt"-process

5.15.1.1. Projekt i Visma Tid

5.15.1.2. Projektsida i Sites

5.15.1.3. osv.

5.15.2. "Nyanställd"-process

5.15.3. Intervjuprocess

5.16. Kvalitetssystem

5.17. Organisation

5.17.1. Historik om företaget