ENZYMER OG COFAKTORER- sæt orden i begreberne

Lav en kopi af dette mindmap og sæt orden i begreberne. Du skal tage alle begreberne fra venstre side, og placere dem det passende sted på højre side. Brug højest 10 minutter på denne aktivitet.

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
ENZYMER OG COFAKTORER- sæt orden i begreberne af Mind Map: ENZYMER OG COFAKTORER- sæt orden i begreberne

1. coenzym

2. vitamin

3. apoenzym

4. HOLOENZYM

4.1. cofaktor

5. organisk cofaktor

6. cosubstrat

7. prostetisk gruppe

8. uorganisk cofaktor

9. INDGÅR OFTE I COENZYMER

10. EKSEMPLER PÅ COENZYMER

11. EKSEMPLER PÅ UORGANISKE COFAKTORER

12. FAD

13. NAD+

14. covalent bundet coenzym

15. består udelukkende af aminosyrer

16. Mg-ion

17. Zn-ion