Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
'Ilm al-hadith af Mind Map: 'Ilm al-hadith

1. Opdeling af hadith ud fra antal berettere

1.1. Mutawatir

1.1.1. Definition: Den hadith som berettes af så stort et antal (gruppe) for hvem det har været umuligt at samles om løgn eller fejl (i alle led).

1.2. Ahad

1.2.1. Mashhoor

1.2.1.1. Definition: Den hadith som berettes af minimum 3 personer i det mindste led af beretningskæden.

1.2.2. Aziz

1.2.2.1. Definition: Den hadith som berettes af præcis 2 personer i det mindste led af beretningskæden.

1.2.3. Ghareeb

1.2.3.1. Definition: Den hadith som berettes af 1 person i ét, flere eller alle led af beretningskæden.

1.2.3.1.1. Ghareeb mutlaq

1.2.3.1.2. Ghareeb nisbi

2. Baggrund

2.1. Al-Ramahormuzi var den første til at lægge videnskab i en separat bog.

2.2. Al-Khatib al-Baghdadi var den første til at detaljere Mustalah al-hadith

2.3. Ibn Salah detaljerede yderligere 'ilm al-hadith

2.4. Ibn Hajar opsamlede alt der var relateret i Nukhbat al-Fikr og systemereseret det på en overskuelig måde.

2.5. Grundlæggerne af 'ilm al-hadith (Mustalah) var Shafi'iyya og ikke Hanabilah som Salafiyya påstår.

3. Videnskab (Dirayatan) - tilsigter at lægge regler og principper der gransker i hadithens beretningskæde og indhold for at konkludere hvilke typer af hadith der accepteres, og hvilke der afvises ('Ilm al-mustalah/viden om hadith-termer).

3.1. Opdeling af hadith ud fra hvorvidt de accepteres eller afvises

3.1.1. Accepteret

3.1.1.1. Sahih

3.1.1.1.1. Positive krav

3.1.1.1.2. Negative krav

3.1.1.2. Hasan

3.1.1.2.1. Samme krav som Sahih, dog er beretteren ikke lige så præcis som i Sahih.

3.1.2. Afvist

3.1.2.1. Da'eef

3.1.2.1.1. Alle de typer der ikke lever op til de fem krav for Sahih og Hasan.

3.1.2.1.2. Du'f (Svaghed) kommer fra to hovedfaktorer