Kristendom - Jesus kristus

Plan your projects and define important tasks and actions

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Kristendom - Jesus kristus af Mind Map: Kristendom - Jesus kristus

1. Jesus er sand Gud og sandt menneske.

2. Egennavnet ”Jesus” refererer til Jesus’ menneskelighed og ”Kristus” til hans guddommelige dimension. Dette dogme kaldes to-naturlæren.

3. I evangelierne fremstår Jesus som et forbillede eksempel: Han tilgiver, hjælper syge, gamle, udstødte og fattige. Han afviser Satan, han viser, hvordan disciplene skal opføre sig, og hvordan de skal oplære andre i den kristne tro, osv. For de kristne er Jesus indbegrebet af det perfekte, kærlige menneske.

4. Et af de omstridte punkter var netop spørgsmålet omkring Jesus’ natur.

5. Det er derfor en væsentlig teologisk pointe i kristendommen, at Jesus er 100 % menneske og 100 % Gud.

6. Hos Paulus lægges der derimod vægt på den guddommelige Kristus-natur og Jesus’ opstandelse fra de døde. For ham er der teologisk set ikke nogen mening i Jesus’ korsfæstelse, hvis ikke det var Guds vilje.