Romantikken

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Romantikken af Mind Map: Romantikken

1. Biedermeier (1820-1850/70)

1.1. Idyl og hygge

1.2. Familien centralt

2. Universalromantik 1802-1807

2.1. Organismetanken

2.1.1. Monisme - Alt er ét og hænger sammen

2.1.2. Panteisme - Gud er i alt

2.1.3. Naturen spiller en stor rolle

2.1.4. Oehlenschläger: "Guldhornene" (1803)

2.1.5. H.C. Andersen: "Skyggen" (1850)

2.2. Nyplatonisme

2.2.1. Verden er delt i et åndeligt rige (ideernes verden) og et jordisk rige (fænomenernes verden)

2.2.2. Dualisme - Sjæl og krop er to adskilte fænomener

2.2.3. Splittelsen

2.2.4. Staffeldt: "Indvielsen" (1804)

3. Nationalromantik (1807-1830)

3.1. Nationalisme

3.2. Gud, konge og fædreland

3.3. Dansk historie og kultur

3.4. N.F.S. Gruntvig: "Et jævnt og muntert, virksomt liv på jord" (1839)

4. Poetisk realisme (1820)

4.1. Fokuserer på realiteternes verden

4.2. Fastholder troen på det guddommelige

4.3. Fokus på dagligdagen

4.4. Fastholder den romantiske livsstil

4.5. St. St. Blicher: "En Landsbydegns Dagbog" (1824)

5. Romantismen (1830-1850)

5.1. Fokus på det særpræget

5.2. Koldere synsvinkler på livet, fokuserer mere på menneskets skygge sider

5.3. Det sublime øjeblik - Et øjeblik af svimlende lykke

5.4. H.C. Andersen: "Skyggen" (1847)

5.5. Emil Aarestrup: "Angst" (1838)

5.6. Emil Aarestrup: "I en Landsbykirke" (1838)

5.7. Emil Aarestrup: "Fjerboldtspillet" (1838)

5.8. Emil Aarestrup: "En Middag" (1838)

6. Romantikken (1800-1870)

6.1. Romantikken vender sig bort fra realiteterne og ind mod en dybere , ophøjet virkelighed

6.2. Drømmende

6.3. Anskuer verden poetisk