DANSK

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
DANSK af Mind Map: DANSK

1. FORTOLKNING (DAN-FOR)

1.1. 1.-2. KL

1.1.1. Sub Idea 1

1.1.2. Sub Idea 2

1.2. 3.-4. KL

1.3. 5.-6. KL

1.4. 7.-9. KL

2. FREMSTILLING (DAN-FREM)

2.1. KOMPETENCEMÅL: 1.-6.kl: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale. lyd og billede i velkendte faglige situationer. 7.-9.kl: Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation

2.2. 1.-2. KL

2.2.1. HÅNDSKRIFT OG LAYOUT (2DAN-FREM-HÅND)

2.2.1.1. Fase 1 • FÆRDIGHEDSMÅL: Eleven kan skrive små og store bogstaver i håndskrift og på tastatur. • VIDENSMÅL: Eleven har viden om bogstavers skriveveje og tastaturets opbygning.

2.2.1.2. Fase 2 • F-MÅL: Eleven kan bruge enkle funktioner i tekstbehandling. • V-MÅL: Eleven har viden om formateringsfunktioner.

2.2.2. FORBERED (2DAN-FREM-FORB)

2.2.2.1. Fase 1 • F-MÅL: Eleven kan formulere undrespørgsmål. • V-MÅL: Eleven har viden om enkle ideudviklingsmetoder.

2.2.2.2. Fase 2 • F-MÅL: Eleven kan bruge enkle skabeloner til at strukturere sit stof. • V-MÅL: Eleven har viden om enkel disposition.

2.2.3. FREMSTIL (2DAN-FREM-FREM)

2.2.3.1. Fase 1 • F-MÅL: Eleven kan udarbejde enkle tekster med billeder og skrift. • V-MÅL: Eleven har viden om sprogets opbygning i ord og sætninger og om sammenhæng mellem skrift og billede.

2.2.3.2. Fase 2 • F-MÅL: Eleven kan udarbejde enkle tekster med titel, start, midte og slutning. • V-MÅL: Eleven har viden om genretræk ved enkle fortællende og informerende tekster.

2.2.4. RESPONS (2DAN-FREM-RESP)

2.2.4.1. Fase 1 • F-MÅL: Eleven kan samtale om budskabet i en produktion. • V-MÅL: Eleven har viden om produkters budskab.

2.2.4.2. Fase 2 • F-MÅL: Eleven kan bruge skabeloner i respons. • V-MÅL: Eleven har viden om tekststruktur.

2.2.5. KORREKTUR (2DAN-FREM-KORR)

2.2.5.1. Fase 1 • F-MÅL: Eleven kan stave lette ord. • V-MÅL: Eleven har viden om bogstav-lydforbindelser.

2.2.5.2. Fase 2 • F-MÅL: Eleven kan stave til almindelige ord. • V-MÅL: Eleven har viden om lydrette og ikke-lydrette ords stavemåder.

2.2.6. PRÆSENTER OG EVALUER (2DAN-FREM-PRÆS)

2.2.6.1. Fase 1 • F-MÅL: Eleven kan præsentere sit produkt i nære sammenhænge. • V-MÅL: Eleven har viden om enkle præsentationsformer.

2.2.6.2. Fase 2 • F-MÅL: Eleven kan evaluere enkle fremstillingsprocesse. • V-MÅL: Eleven har viden om enkle vurderingskriterier.

2.3. 3.-4. KL

2.4. 5.-6. KL

2.5. 7.-9. KL

3. KOMMUNIKATION (DAN-KOM)

3.1. 1.-2. KL

3.1.1. Sub Idea 1

3.1.2. Sub Idea 2

3.2. 3.-4. KL

3.3. 5.-6. KL

3.4. 7.-9. KL

4. LÆSNING (DAN-LÆS)

4.1. 1.-2.KL

4.2. 3.-4. KL