Energi

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Energi af Mind Map: Energi

1. Energiformer

1.1. Hovedformer

1.1.1. Potentiel

1.1.2. Kinetisk

1.2. Andre

1.2.1. Elektrisk energi

1.2.1.1. Brændselsceller

1.2.2. Vedvarende energi

1.2.2.1. Vind

1.2.2.2. Vand

1.2.2.3. Sol

1.2.2.4. Bølge

1.2.3. Kemisk energi

1.2.3.1. Mad

1.2.3.2. Batterier

1.2.3.3. Fotosyntese

1.2.3.4. Benzin forbrænding

1.2.3.4.1. Endoterm

1.2.3.4.2. Exoterm

1.2.4. Termisk energi

1.2.4.1. Indre energi

1.2.5. Kerne energi

1.2.5.1. Fission

1.2.5.2. Fussion

1.2.6. Strålings energi

1.2.6.1. Lys

1.2.6.2. Varmestråling

1.2.6.2.1. Jorden, langbølget

1.2.6.2.2. Solen, kortbølget

1.2.7. Elektromagnetisk energi

1.2.7.1. Strålingsenergi

1.2.7.1.1. Lys

1.2.7.1.2. Radiobølger

1.2.7.1.3. Røgentstråler

1.2.7.1.4. Osv.

2. Temperatur, varme og indre energi

2.1. Temperatur

2.1.1. Temperaturskalaer

2.1.1.1. Celsius

2.1.1.2. Kelvin

2.1.1.3. Fahrenheit

2.1.2. Smeltepunkt/kogepunkt

2.2. Indre energi

2.3. Varmekapacitet, C=Q/delta t

2.3.1. Specifik varmekapacitet

2.4. Tilstandsformer

2.4.1. Gas

2.4.2. Væske

2.4.3. Fast stof

3. Energibegreber

3.1. Måleenhed, Joule

3.2. Energikvalitet

3.2.1. Nyttevirkning

3.3. Energikæde

3.3.1. Energikilde

3.3.2. Energimodtager

3.4. Energioverføring

3.4.1. Arbejde (W)

3.4.1.1. Kraft*vejlængde W=F*delta strækning

3.4.2. Varme (Q)

3.4.2.1. Energioverføring som følge af temperaturforskel

3.5. Effekt (P) = Energi/tid

3.5.1. Enhed =Watt (W)

4. Energilovene, termodynamik

4.1. Termofysikken 0. lov, absolutte nulpunkt

4.2. Termofysikken 1. lov, energiloven

4.3. Termofysikken 2. lov, energikvalitet