BUF Kvalitetsmodel

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
BUF Kvalitetsmodel af Mind Map: BUF Kvalitetsmodel

1. samarbejdspartnere

1.1. Lene nygaard - folkeskolereform

1.2. Børn og unge ledergrupper

1.2.1. lærere, pædagoger?

1.3. Anders - sundhedsprofil

1.4. HR partnere

1.4.1. Hvordan bruger vi fx Henriette på skoleområdet

1.5. Skolebestyrelse?

1.6. Forældreråd

2. Godt at vide

2.1. politiske effektmål

2.2. Gamle rapporter

2.2.1. dagtilbud - Agnete

2.2.2. skole - Lene og Morten

2.2.3. Fritid - Anna Marie Hangaard

2.2.4. Sundhedsprofil - Anders

2.3. Bekendtgørelse

2.4. Evt kritik fra tidligere modeller

2.5. viden om data - kvalitativ/kvantitativ

3. Indhold

3.1. 0-6 år

3.1.1. Ressourcebørnehus

3.1.2. Private børnehuse

3.2. Vurdering af overgange

3.2.1. ind i vuggestue

3.2.2. ind i dagpleje

3.2.3. ind i børnehave

3.2.4. ind i skole

3.2.4.1. er der overgange internt i skolen?

3.2.5. ind i ungdomsudannelse

3.3. skole

3.3.1. entreprenørtilbud på skoleområdet

3.3.2. SFO

3.4. Ungdomsskole

3.4.1. klubber

3.4.2. ungdomsskolen

3.5. Specialiserede dag- og læringstilbud (region syd)

3.5.1. Sygehus undervisning - provstegårdsskolen

3.5.2. Specialskoler (Nørrebjerg, Enghave og Bækholmskolen)

3.5.3. Specialdagtilbuddet platanhaven

3.6. indsatser i familie og velfærd

4. Følgegruppe

4.1. rådkvinde

4.2. Skoleledere

4.2.1. lærere

4.3. ungdomsskoleledere

4.3.1. ansatte i ungdomsskolen

4.4. Institutionsledere

4.4.1. pædagoger

4.5. sundheds og forebyggelsesledere?

4.6. Regioner

4.6.1. ungeledergrupper

4.6.2. Børne og Ungeledergrupper

4.6.3. Strategiske udvalg

4.7. familie og velfærd?

4.8. ledere af børnehuse

4.9. nationalt

4.9.1. KORA

4.9.2. FOLA?

5. Ekspertgruppe

5.1. Niels Egelund, Professor i specialpædagogik

5.2. Bent Madsen, Social inklusion

5.3. Rambøll - metodestærke

5.4. EVA - Anne / Mie Lange

5.5. Kurt Klaudi (SDU)/ Peter Dalager (KU)

5.6. specialist dagtilbudsområdet (Ministeriet) evt. Holger Kristoffersen (socialstyrelsen)

5.7. Specialist skoleområdet (ministeriet)

6. Inspiration

6.1. nationalt

6.2. internationalt

7. Proces

7.1. Pilot periode - pilotskoler, dagtilbud, ungdomsskoler?

8. Materiale til kvalificering af overgange

8.1. Nanna Lohman (skoleder Holluf Pile) og Karen Sterling(inst. leder Fraugde/Holluf pile) (syd)

8.2. Christian Holm (provstegårdsskolen - vest) og Gitte Bjørn (inst. leder åløkke/provstegård) - guldstøvet

8.3. Tina primholdt (indskolingsleder H.C Andersen skolen), Brian Juul Hansen H.C. Andersen )

8.4. Chefgruppe gennem Charlotte

8.5. Specialtilbuds overgangsmaterialer som inspiration

9. Styregruppe

9.1. Børn og unge chefer