Microorganismer

Kom igang. Det er gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Microorganismer af Mind Map: Microorganismer

1. Virus

1.1. Værtscelle

2. Bakterier

2.1. Hvor lever bakterier?

2.1.1. Bakterier findes mange steder. Kroppen indeholder "gode" bakterier feks. tarmen som indeholder bakterier, der gør at vi kan fordøje maden. Der er også dårlige bakterier, som kan gøre os syge.

2.2. Hvordan formerer bakterier sig?

2.2.1. De formerer sig ved celledeling. De fordobler sig hver 20 minut under optimale vækstbetingelser.

2.3. Hvad er sporer?

2.3.1. Bakterier danner sporer, hvis vækstbetingelserne er dårlige. Sporer kan overleve ved ringere betingelser og når forholdene atter er gode for bakterierne at formere sig, begynder de igen at formere sig.

3. Svampe

3.1. Hvor trives svampe bedst?

3.1.1. Svampe trives bedst hvor der er fugtigt og varmt. Og dårlig udluftning.

3.2. Hvad består svampe af?

3.2.1. En eller flere celler. Skimmelsvamp består af flere celler. Svampe kan være årsag til infektion feks. neglesvamp.

4. Vækstbetingelser

4.1. Nærringsstoffer (mad)

4.1.1. Bakterier og svampe lever af næringsstoffer. Virus har ikke behov for næring, men er afhængig af at værtscellen får nærring

4.2. Vand

4.2.1. Bakterier og svampe er afhængige af vand. Virus er afhængig af værtscellens behov for vand

4.3. Ilt

4.3.1. Bakterier og svampe er for det meste afhængig af ilt. Virus er afhængig af værtscellens behov

4.4. PH værdi

4.4.1. Trives bedst ved en neutral PH værdi på 7. Virus trives bedst ved den PH værdi værtscellen trives ved.

4.5. Temperatur

4.5.1. Trives bedst mellem 5 - 65 grader. Virus trives bedst ved den temp. som værtscellen trives ved.

5. Behandling af mad

5.1. Fra 65 til 10 grader på 3 timer

5.2. Sygdomsfremkaldende bakterier slås ihjel ved 75 grader

5.3. Ved en temp. under 5 grader formerer bakterier sig ikke så hurtigt.

5.4. Hvis sporer i maden skal slås ihjel skal maden opvarmes til 120 - 135 grader. Nogle sporer bliver dog slået ihjel ved en temp på 100 grader.

5.5. Ved -18 grader går bakterierne i dvale.

6. Smitteveje

6.1. Direkte kontaktsmitte

6.1.1. Ved kys, berøring af sår osv.

6.2. Indirekte kontaktsmitte

6.2.1. Smitter via en genstand, feks. håndtag. Den hyppigste årsag til smitte. Derfor husk håndvask og brug af handsker.

6.3. Luftbåren

6.3.1. Støvsmitte: Hvis støv og hudskæl hvirvler rundt i luften, når du ryster dyne.

6.3.2. Dråbesmitte: Hvis man nyser/hoster og bringer smitten indirekte videre eller ved at forkølelsesvirus svæver rundt i luften og smitter andre.

6.4. Smitte gennem fødevarer og vand

6.4.1. Madvarer kan blive fyldt med microorganismer, hvis ikke de bliver behandlet korrekt. Så får man en tarminfektion hvis man spiser maden. Feks. Salmonella og Campylobacter.