EMNER OG FORLØB I FYSIK/KEMI

Keep track of the most valuable thing on world and organize your time and tasks

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
EMNER OG FORLØB I FYSIK/KEMI af Mind Map: EMNER OG FORLØB I FYSIK/KEMI

1. GENEREL INFO OM FAGET: EMNER og OMRÅDER

1.1. INFOFI1M FILM 1

2. 1. Magnetisme, elmagnetisme Induktion, Vekselspænding, Transformation og Kredsløb Uge 33 til 41

2.1. 1. FORLØB

2.1.1. Grundniveau: Magnetisme

2.1.1.1. Beskrivelse af: grundniveau 1

2.1.1.1.1. FILM 2

2.1.2. Udvidede Niveau: Magnetisme/Elmagnetisme

2.1.2.1. Beskrivelse af: videregående niveau 1.

2.1.2.1.1. FILM 3

2.1.3. Højt Niveau: Misvisning

2.1.3.1. Højt niveau aftales med Jesper

2.2. 2. FORLØB

2.2.1. Grundniveau: Induktion & Vekselspænding

2.2.1.1. Beskrivelse af grundniveau 2

2.2.1.1.1. FILM 4

2.2.2. Videregående niveau: Vekselspænding & Vekselspændingskurven

2.2.2.1. Beskrivelse af Videregående Niveau 2

2.2.2.1.1. FILM 5

2.2.3. Højt niveau: Ensretning af vekselstrøm Brokobling og dioder

2.2.3.1. Beskrivelse af højt forløb 2 HUSK AT AFTALE MED JESPER

2.2.3.2. LÆSETEKST TIL HØJT NIVEAU 15 sider med info om veksel- og effektiv spænding samt ensretning

2.2.3.3. TEST husk at testen laves efter du har læst! HUSK KODEORD!

2.3. 3. FORLØB

2.3.1. Grundniveau

2.3.1.1. Beskrivelse af grundniveau 3

2.3.1.1.1. FILM 6

2.3.2. Videregående Niveau

2.3.2.1. Beskrivelse af videregående niveau 3

2.3.2.1.1. FILM 7

2.3.3. Højt Niveau

2.3.3.1. Beskrivelse af højt niveau 3

2.3.3.1.1. Læsestof til højt niveau FORLØB 3

3. 4.FORLØB KEMI Syrer, baser, salte, ioner, ionforbindelser, fortynding og neutralisation. Uge 45 til 49

3.1. Introfilm Nr 1

3.2. Introfilm nr 2

3.3. FORLØB nr 4

3.3.1. Grundniveau

3.3.1.1. Beskrivelse af GRUNDNIVEAU 4

3.3.1.1.1. FILM 8

3.3.2. Videregående niveau

3.3.2.1. Beskrivelse af VIDEREGÅENDE NIVEAU 4

3.3.2.1.1. FILM 9

3.3.2.1.2. LÆSESTOF TIL VIDEREGÅENDE NIVEAU

3.3.3. Højt niveau

3.3.3.1. Beskrivelse af HØJT NIVEAU 4

4. 5.FORLØB ATMOSFÆREN Jan og feb 2015

4.1. GRUND NIVEAU

4.1.1. Læsestof til grundniveau

4.1.2. FILM TIL GRUNDNIVEAU FILM 10

4.1.3. FORLØBSBESKRIVELSE

4.1.4. Læsestof til grundniveau ialt fire sider.

4.2. VIDEREGÅENDE NIVEAU

4.2.1. FORLØBSBESKRIVELSE

4.2.2. FILM 11

4.2.3. FILM 12

4.3. HØJT NIVEAU

4.3.1. Læsestof til højt niveau 1 Jordens opbygning

4.3.2. Læsestof til højt niveau 2

4.3.3. Læsestof til højt niveau 3

4.3.4. FORSØGSBESKRIVELSE

5. 6.FORLØB ATOMFYSIK

5.1. GRUNDNIVEAU

5.1.1. FORLØBSBESKRIVELSE

5.1.2. LINK

5.1.2.1. Fem ting om Niels Bohr

5.1.2.2. Bohr og atommodellen fysikkemifaget

5.1.2.3. Fysikleksikon Niels Bohr Instituttet

5.1.2.4. Videnskab.dk Om Niels Bohr

5.1.2.5. Ulykken i Tjernobyl

5.1.3. Læsebånd om atomfysik

5.2. VIDEREGÅENDE NIVEAU

5.3. HØJT NIVEAU