Afgangs projekt

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Afgangs projekt af Mind Map: Afgangs projekt

1. Problemformulering Hvordan kan jeg som professionel leder arbejde med skolens struktur og kultur imens forandringens vinde blæser omkring os? Undersøgelsesspørgsmål • Forstå min nye organisations struktur og hvilke udfordringer det giver mig som leder. • Forstå min nye organisations kultur og samspillet med værdibaseret ledelse, så jeg bliver i stand til at understøtte den forandringsproces vi er midt i og derved varetage hensynet til organisationen og den enkelte medarbejder. • Arbejde med meningsskabelse, så den enkelte medarbejder får hjælp til at finde mening med forandringen til gavn for hele organisationen. Arbejde med Teori U som forandringsteori og undersøge hvad den kan bidrage med.

2. Kultur

2.1. Empiri

2.1.1. Kultur undersøgelse af tidligere skole - Fokus Interwieu

2.1.1.1. Scheins syv dimensioner i mit fokusinterview for at kunne undersøge og beskrive grundlæggende antagelse

2.1.2. Lave en fokus undersøgelse af den nye skole. Spørge ind til det grundlæggende antagelser.

2.2. • Forstå min organisations kultur og samspillet med værdibaseret ledelse, så jeg bliver i stand til at understøtte den forandringsproces vi er midt i og derved varetage hensynet til organisationen og den enkelte medarbejder.

2.2.1. Schein)

3. Organisations struktur

3.1. • Forstå min organisations struktur og hvilke udfordringer det giver mig som leder.

3.1.1. (ledelse i perspektiv, Moeslund)

3.2. Empiri

3.2.1. Lavet en organisations analyse af tidligere arbejdsplads

3.2.1.1. En faglig styret organisation

3.2.2. Lav en organisations analyse af nuværende arbejdsplads

4. Værdibaseret ledelse

4.1. Hvordan kan det bruges og hvilke udfordringer stiller det til mig som professionel leder

4.1.1. Værdibaseret ledelse, Peter Beyer)

4.1.1.1. Side 130

4.1.1.1.1. Lederskab er ikke management

4.1.1.1.2. Lederskab er kapaciteten til at udforme planer, der vil lykkedes og evne til at overtale ander til at være med til at føre dem ud i livet på trods af alle vanskeligheder.

4.1.1.2. side 137

4.1.1.2.1. Etik og moral

4.1.1.3. side 68

4.1.1.3.1. Ledelsens reparations arbejde

4.1.1.4. Side 119

4.1.1.4.1. Kommuniker mening

4.1.1.5. Side 132

4.1.1.5.1. God ledelse er ikke magt ledelse

4.1.1.6. Side 139

4.1.1.6.1. Regel-styring

4.1.1.7. Side 141

4.1.1.7.1. værdi begrebet

4.1.1.8. Side 146

4.1.1.8.1. Værdibaseret ledelse er løbende dialog. Arbejde for mere selvledelse.

4.1.2. • Helth, Poula m. fl. (red.) (2009 2.udg.): Lederskabelse - det personlige lederskab, Samfundslitteratur.

4.1.2.1. Side 79

4.1.2.1.1. For at forstå værdibaseret ledelse i et teoretisk lys vil jeg bruge Poula Helths definition på værdier som sproglige konstruerede og historiske foranderlige. Jeg vil tage udgangspunkt i Michel Foucaults begreb om diskursive strategier, hvor italesættelsen er central og styrende i oplevelsen af brugen af værdierne

5. Sensemaking

5.1. Empiri

5.1.1. Sensemaking undersøgelse af tidligere skole - Spørgeskema

5.1.1.1. Inspireret af Weicks har jeg lavet nogle kvalitative spørgsmål, der kan tydeligøre om Tejbjerg skaber fælles mening for personalet, der kan bruges som en platform for udvikling i denne svære tid.

5.1.1.2. Organisations analyse

5.1.1.2.1. Frankel og Schmidt

5.1.2. Lave spørgeskema undersøgelser. Centreret om medarbejderne Finder mening med arbejdet.

5.2. Arbejde med sensemaking, så den enkelte medarbejder får hjælp til at finde mening med forandringen til gavn for hele organisationen.

5.2.1. Touch Points

5.2.1.1. Conant/Nørgaard

5.2.1.1.1. Være leder i selv de mindste øjeblikke

5.2.2. Motivation

5.2.2.1. Daniel Pink

5.2.2.1.1. Den overraskende sandhed om hvad der motiverer os.

6. Forandringsledelse

6.1. Teori U

6.1.1. Nyt område

6.1.1.1. Den kreative kraft i innovations ledelse

6.1.1.1.1. Thea Mikkelsen / Mette Møller

6.1.1.1.2. Del 1. Den kreative kraft og teori U

6.1.1.2. Ledelse og organisation

6.1.1.2.1. Mette Elting

6.2. Hvordan jeg kan arbejde med forandringsledelse, så den enkelte medarbejder får hjælp til at finde mening med forandringen til gavn for hele organisationen

6.2.1. Pædagogisk weekend

6.2.1.1. Skabe sammenhæng imellem reformen og den faktiske hverdag på en specialskole

6.2.1.2. Skabe en ny historie sammen

7. Professionel/faglig ledelse

7.1. (Den nye mellemleder, Søren Voxted)

8. Ny skole med ny kultur og retning

9. Udfordringen : 2 skoler der skal sammenlægges - Min rolle som leder - Kulturforskelle - takle frustationer - finde mening - kan ikke holde på medarbejderne.

9.1. Eksempel på forskellige kulturer ift. Inklusion begrebet

9.1.1. Ny superstandard

9.1.2. Faglige hensyn

9.1.2.1. Udsagn: barnet har det bedst hos os. Vi er eksperter

9.1.2.2. Udsagn: Barnet har det bedst i det mindst specialiserede tilbud

9.2. Arbejdsmiljøsagen

9.2.1. Postulat: Vi taber medarbejderne hvis vi er for management agtige