Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Ansvar og frihed af Mind Map: Ansvar og frihed

1. Frihed er

1.1. Frihed fra

1.1.1. Religøse regler

1.1.1.1. Sekularisering

1.1.1.2. To verdener

1.1.2. Tyrani

1.1.3. fra fattigdoms begrænsninger

1.1.4. fra fængsel

1.1.5. fra at tage hensyn til andre

1.1.5.1. Palle alene i verden

1.1.6. Uselvstændighed

1.1.6.1. Immanuel Kant

1.1.6.1.1. Frihed er autonomi

1.2. Frihed til

1.2.1. Vi har handlefrihed, når vi ikke er tvunget til at handle på en bestemt måde.

1.2.2. Satanisme

1.2.3. Frihed til at følge sine drifter

2. Ansvar

3. Den frie vilje og det totale ansvar

3.1. Sartres

3.1.1. Vi skaber selv livets mening

3.1.2. Mennesket er frit

3.1.3. Det fulde ansvar

3.1.4. Ydre påvirkninger har betydning, men vi i sidste ende er mennesket frit og ansvarligt

3.1.5. Ateist

3.1.5.1. Ingen mening

3.1.5.1.1. Man må filosofere eller tage afsked med livet

3.1.5.1.2. Angst

3.1.5.2. ingen Gud

3.1.6. Man bliver menneske

3.1.6.1. Mennesket er mulighed

3.2. Søren Kierkegaard

3.2.1. Jeg vælger mig selv

3.2.1.1. Ud fra handling og valg er mennesket altså i stand til selv at skabe sin identitet og eksistens.

3.2.2. Kristen eksistentialist

4. Skæbne eller det at være forudbestemt

4.1. Fatalisme

4.1.1. Kong Ødipus

4.1.1.1. Oraklet i Delfi

4.1.2. Skæbnegudinder

4.1.2.1. Norner

4.1.2.2. Moirerne

4.2. Determinisme

4.2.1. Årsagsbestemt men ikke tvunget

4.2.2. Thomas Hobbes

4.2.3. Årsagskæde vs. Fri vilje

4.2.4. John Hospers

4.2.4.1. Du er ikke ansvarlig for dine handlinger

4.3. Benjamin Lipps forsøg

4.3.1. Bevidstheden om at vælge kommer for sent

4.3.2. F. Nietzsche

4.3.2.1. Gud er død

4.3.2.1.1. Krav: Omvurdering af alle værdiger