Entreprenørskab

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Entreprenørskab af Mind Map: Entreprenørskab

1. Entreprenørskabsfremmende pædagogik

1.1. Progressionsmodellen (de fire dimensioner)

1.1.1. Evalueringsmodel i EXCEL

2. Entreprenørskabsforløb

2.1. FIRE modellen

2.2. KIE modellen

2.3. Entreprenørskabet i grundskolen (kort + kopiark)

2.4. Dialoogle

2.5. LEGO Education

2.6. Læringsstregen

3. De fire dimensioner

3.1. Handling

3.2. Kreativitet

3.3. Omverdensforståelse

3.4. Personlig indstilling

3.5. Alle fag og alle lektioner kan eller skal ikke indeholde alle fire dimensioner.

4. ”Innovation og entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Den værdi, der skabes, kan være af økonomisk, social eller kulturel art.”

4.1. Innovation og entreprenørskab defineres således:

5. Læringsmålstyret undervisning (og dannelse)

5.1. Brug af læringsstregen kan tilgodese både planlægning, gennemførelse og evaluering, hvor eleverne er aktive

5.2. Tegn?

5.3. Feedback

5.4. Evaluering både på proces og produkt (og læring)

5.5. Kapitel 2 virker som om det vil gøre entreprenørskab til et middel til læring.

6. jeg