Gitte

Plan your life and the next important steps and goals to proceed with a happy life

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Gitte af Mind Map: Gitte

1. Ledelse af konsulentgruppen

1.1. Daglig ledelse

1.2. Konsulentmøder x 3

1.3. MUS/opfølgningssamtaler

2. FLG-pæd.udv. og ledelse

2.1. FLG-skoleområdet

2.1.1. Vejledernetværk

2.2. FLG-dagtilbudsområdet

2.3. Lederforum

2.4. Ad hoc skoledistriktsledermøde/områdeledermøder

2.5. UCN

2.6. BKF

3. Samarbejde om særlige indsatser

3.1. "Læringsmål og feedback"

3.2. Skolepolitiske mål

3.3. Fælles Ansvars strategier

3.4. Dagtilbudsstrategi

3.5. Strategi for inklusion

3.6. Sammenhængende børnepolitik

3.7. Sagslisten

3.8. Vejledernetværk

4. Værdier

4.1. Engagement

4.2. Dialog

4.3. Humor

5. Mål

5.1. Understøtte indsatser indadtil i organisationen

5.2. Strategisk ledelsesrolle ift. udvikling

5.3. "Keep calm- and reach our goals"

6. Fokus ift. konsulentgruppen

6.1. Dynamisk opgaveløsning

6.2. Sammenhængskraft og identitet

6.3. Udvikling af faglige kompetencer