Læringsmålstyret Undervisning

Taksonomisk niveau over middel

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Læringsmålstyret Undervisning af Mind Map: Læringsmålstyret Undervisning

1. 3. Den didaktiske model/ Relationsmodellen

1.1. Læringsmål

1.1.1. Læringsmål for et undervisningsforløb er mål, som læreren med udgangspunkt i færdigheds- og vidensmålene skal opstille for hvert enkelt undervisningsforløb. Et læringsmål i 'tal og algebra' kunne være: "Eleverne kan tælle ting".

1.2. Undervisningsaktivitet

1.3. Tegn på læring

1.3.1. Tegn på læring: Læreren kan undervejs i forløbet holde øje med, om eleverne så også kan tælle ting. Læreren kan holde øje med det på tre niveauer: Niveau 1: "Eleven tæller ved at pege på hver ting, der skal tælles, samtidig med, at han/hun siger 1, 2, 3…" Niveau 2: "Eleven tæller ting med tælleremsen 2, 4, 6, 8,…" Niveau 3: "Eleven tæller ting ved at gruppere og benytter tælleremser, for 5, 10, 15… eller 10, 20, 30…"

1.4. Evaluering

2. 4. Undervisningens tre faser

2.1. 1.Planlægning

2.1.1. Udvælgelse af færdigheds- og vidensmål

2.1.2. Læringsmål operationaliseres

2.2. 2. Gennemførelse

2.2.1. Undervisning

2.2.2. Formativ evaluering

2.3. 3. Evaluering

2.3.1. Summativ evaluering

2.3.2. Formativ retningsgivende

3. 0. Består af Tre dele

3.1. 1. Fagformål, Kompetencemål, Færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner

3.2. 2. Vejledende Læseplan

3.3. 3. Vejledende Materialer

3.3.1. UV. vejledning for fag

3.3.2. Inspirationsmateriale til færdighed- og vidensmål i faget

3.3.2.1. Læringsmål for UV. forløb

3.3.2.2. Tegn på læring

3.3.2.3. Udfordringsopgaver

4. 5. Elever

4.1. Fagligt svage

4.1.1. Opmærksomhedspunkter

4.1.1.1. Udvalgte kerneområder. Forventet minimumsberherskelses-niveau for grundlæggende færdigheder.

4.2. Fagligt dygtige

4.2.1. Udfordringspunkter

4.2.1.1. Målene er formuleret på niveau over middel

4.3. Elevernes læring er i centrum Hele systemet går altså ud på, at læreren ud fra de færdigheds- og vidensmål, som er udmeldt fra Christiansborg, fastsætter læringsmål for hvert enkelt undervisningsforløb. Færdigheds- og vidensmålene referer på deres side til de overordnede kompetencemål, som også er udmeldt fra Christiansborg. Målene angiver kort sagt, hvad eleverne skal vide og kunne skridt for skridt gennem skoleforløbet. Det er så op til lærerne at søge for, at de kan det og ved det. "Fokus er på, hvad eleverne skal lære og ikke på, hvad lærerne skal undervise i. Så der er tale om et paradigmeskifte i forhold til den måde, vi har tænkt undervisning på i mange år", siger Klaus Fink, der er læringskonsulent i matematik, og som har været med til at udarbejde de nye Fælles Mål.

5. 6. Tværgående temaer

5.1. IT og medier

5.1.1. Flipped Learning

5.2. Sproglig udvikling

5.3. Innovation og entreprenørskab

5.4. Elevernes alsidige udvikling

6. 2. Kompetencemål

6.1. Lad os tage MATEMATIK: 'tal og algebra' i indskolingen som eksempel. Her skal eleven kunne "udvikle metoder til beregninger med naturlige tal", inden de går op på mellemtrinnet.

6.2. Tre længere eksempler på læringsmålstyret undervisning i dansk

6.3. Tre længere eksempler på læringsmålstyret undervisning i matematik

7. 1. Kompetenceområder

7.1. ex. MATEMATIK

7.1.1. matematisk kompetence

7.1.2. tal og algebra

7.1.3. geometri og måling

7.1.4. statistik og sandsynlighed