Mitose - Meiose

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Mitose - Meiose af Mind Map: Mitose - Meiose

1. Celledeling

1.1. Resultatet bliver to identiske celler.

1.1.1. 1-2-4-8-16-32.......

1.2. Mitose giver vækst

1.2.1. Jo flere celler, jo større bliver resultatet.

1.2.2. Kan også reparere eller udskifte andre celler. F. eks. som et firben udskifter sin hale.

1.3. Ukønnet formering!

2. Kønnet celledeling

2.1. Kønnet celledeling giver ikke kun vækst. Den sammensætter forkellige gener til at producere nye celler.

2.2. Sker ved seksuel reproduktion.

2.2.1. Cellerne kaldes kønsceller.

3. Cellens livscyklus

3.1. Cellens livscyklus er delt op i to faser.

3.1.1. Interfase

3.1.1.1. Vækst

3.1.1.2. DNA syntese

3.1.1.3. Forberedelse

3.1.2. Mitose

3.1.2.1. Profase

3.1.2.2. Metafase

3.1.2.3. Anafase

3.1.2.4. Telofase

4. En celle deler sig

4.1. Når cellen er klar til at dele sig, fordobles DNA'et og der vil blive dannet centrosomer i cellen. Centrosomer er en masse proteiner.

4.1.1. Profase

4.1.2. DNA'erne bliver større og sætter sig sammen, og vil kunne ses, som små X'er.

4.1.3. Kromosoner

4.1.4. Metafase

4.1.5. Cellekernens membran opløses, og kromosoner kan flyve frit omkring.

4.1.6. Centrosomerne sender derefter tentråde ud, som forbinder centrosomerne med kromosoner. Kromosomerne bliver dermed centreret.

4.1.7. Anafase

4.1.8. Centrosomerne trækker tentrådene tilbage, hvilket separerer kromatiderne.

4.1.9. Telofase

4.1.10. Der dannes en ekstra cellekerne, hvor kromatiderne indtager hver deres.

4.1.11. Cytokinese

4.1.12. Cellen er nu færdigdelt.

4.2. Dette hedder Binær fussion

5. Kønsceller

5.1. Hver kønscelle, indeholder 23 kromosoner hver, fra mor og far.

5.1.1. Disse celler kaldes diploide. At de er kropsceller.

5.2. Når diploider deler sig, skabes nye forskellige celler, med hver kun 1 * 23 kromosomer.

5.2.1. Det er en kønscelle og er haploide.

5.3. Meiose deler sig på to forskellige måder.

5.3.1. En med DNA replikation

5.3.2. En uden DNA replikation

6. En celle deler sig

6.1. Interfasen forgår ligesom i Mitosen, hvor DNA'et fortættes, og centroiderne rykker ned af siderne på cellen.

6.2. Kromosomerne finder derefter de andre kromosomer. Altså morens kromosomer sætter sig sammen med farens.

6.2.1. Dette kaldes homolog overkrydsning. De minder så meget om hinanden at de har mulighed for at bytte pladser.

6.3. Cellekernens membran opløses, og de blandede kromosomer kan du nu flyve rundt.

6.4. Centrosomerne fanger dem med tentråde og de homologe par bliver centreret.

6.5. I anafasen trækker de dem derefter tilbage, og kromosomerne separeres.

6.6. Til sidst i Telofasen, bliver der dannet en ny cellekerne, hvor de homologe kromosomer vælger hver deres.

6.6.1. Når de er speparereet og der er dannet to nye celler, der begge er genetisk forskellige.