EKSPERT

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
EKSPERT af Mind Map: EKSPERT

1. Spædbarnet 0-1 år

1.1. Sover ca 20 timer i døgnet

1.2. 3 dobler sin vægt indtil 1 års alderen

1.3. Udvikler sig meget under søvnen

1.4. 9 mdr alderen begynder, at få voksen søvnmønster

1.5. Putter alting i munden

1.6. Begynder at kravle

1.7. Pludrer aktivt

1.8. Rejser sig med støtte, går frit

1.9. Kan holde hovedet og sidde selv

2. Vuggestuebarnet 1-3 år

2.1. Kan ikke sætte sig ind i, hvad andre tænker

2.2. Hopper, løber og går på trapper

2.3. De vil alting selv

2.4. Brug for 12-14 timers søvn i døgnet

2.5. Begynder at spiser og drikker selv

2.6. Sætter ord sammen

2.7. Kan mærke sine følelser og behov

2.8. Begynder at huske ting

2.9. Forstår korte beskeder

3. Børnehavebarnet 3-6 år

3.1. Bliver nemt grebet af andre situationer, end det de skal

3.2. Kan sætte sig ind i, hvad andre tænker

3.3. Deres hjerner kan ikke narres på samme måde i den alder

3.4. Udvikler motoriske færdigheder

3.5. Vil alting selv

3.6. Brug for 11-12 timers søvn i døgnet

3.7. Mærker selv, at de er under udvikling

3.8. Begynder at have interesse for tal og bogstaver, kan måske skrive sit eget navn

3.9. Har god kontrol over deres egen krop

4. Skolebarnet 6-12 år

4.1. Brug for 10-11 timers søvn i døgnet

4.2. Har et godt ordforråd og kan tale flydende

4.3. Skolestarten får stor indflydelse på barnets sprogudvikling

4.4. Barnets krop og styrke vokser igennem skolealderen

4.5. Lærer at tage hensyn til andres følelser og behov

4.6. Får en øget hukommelseskapacitet, bliver i stand til at huske mere

4.7. Barnets indre fantasiunivers udvikler sig kraftigt i denne periode

4.8. Finder selv ud af, hvad det må og ikke må.

4.9. Finder selv ud af, hvad der er rigtig og forkert

5. Sanseintegration er en proces, der foregår i hjernen, når forskellige sanseindtryk skal tolkes og integreres som en helhed. Sans betyder følelse og fornuft.

6. Hvad sker der med børnene når de leger?

6.1. Børn udvikler sig under leg

6.2. Børns fantasi udvikles gennem leg

6.3. Børns motorik og kropsbevidsthed udvikles gennem leg

6.4. Børn modnes og bliver i stand til at modtage indlæring gennem leg

6.5. Børn udvikler samspil med andre og evne til social samvær

6.6. Børn tænker konkret og forstår ikke ironi

7. Motorik:

7.1. Evne til at styrer musklerne og foretage bevidste bevægelser

7.2. Finmotorik: Evne til at bevæge og koordinere de små muskler i f.eks. ansigtet og fingrene

7.3. Grovmotorik: Evne til at bevæge og koordinere de større muskler i f.eks. armene og benene

7.4. Det hænger tæt sammen med vores sanser

7.5. Hvordan kroppens bevægelser indlæres og udvikles

8. Sanser:

8.1. Evne hvormed kroppen er i stand til at opfatte ydre påvirkninger ved hjælp af særlige organer

8.2. Oftest bruges flere sanser til at tegne et billede af omgivelserne. En person, der spiser, bruger synet, lugtesansen, smagssansen, følesansen, ja måske endda høresansen