Ekspert

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Ekspert af Mind Map: Ekspert

1. Spædbarnet 0-1 år

1.1. godt samspil

1.1.1. tillid

1.1.2. positive udviklingsmuligheder

1.1.2.1. opmærksosomhed gennem øjenkontakt og mimik

1.2. dårligt samspil

1.2.1. mistillid

1.2.2. negative udviklingsmuligeder

1.2.2.1. mangel på øjenkontakt og mimik

2. Vuggestuebarnet 1-3 år

2.1. psykisk selvstændighed

2.1.1. selvhjulpen

2.1.1.1. Kan/vil selv mange ting

2.1.2. tvivl/skam

2.1.2.1. strenge krav som barnet ikke kan udføre

2.2. "SE MIG"

2.2.1. Selvfølese/Føle sig værdigfuldt

2.2.1.1. at blive set når man vil vise noget

2.2.2. Ignoreret

2.2.2.1. mangel på opmærksomhed og anerkendelse

2.3. kropsbevidsthed

2.3.1. Det får du gennem lege og øvelser der kan styrke barnets grov og finmotorik

3. Børnehavebarnet3-6 år

3.1. Barnets initativ

3.1.1. modtaget positivt

3.1.1.1. god udvikling

3.1.2. modtaget negativt

3.1.2.1. skyldfølese og passivitet

4. Skolebarnet 6-12 år

4.1. flid

4.1.1. evne og vilje til at arbejde energisk og vedholdende

4.2. mindreværd

4.2.1. Ikke at føle sig anerkendt for den man er og det man gør

4.3. "LEG OG FANTASI"

4.3.1. de lærer om samspil med andre og beherskelse af sociale normer når de er på denne alder. Det kalder man for "Den KLOGE rolleleg"

4.4. Ungdom

4.4.1. Identitet

4.4.1.1. fra man er 12-20 år ca. skal man opbygge en identitet til sig selv og finde ud af hvem man egentlig vælger at være som person.

4.4.1.1.1. Hvem er jeg?

4.4.1.1.2. Hvad vil jeg?

4.4.1.2. nogle har ekstra svært ved at finde ud vor de passer ind henne. Det kan føre til ensomhed og mangel på selvtillid