Historie (lavet med Daniel)(8. klasse)

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Historie (lavet med Daniel)(8. klasse) af Mind Map: Historie (lavet med Daniel)(8. klasse)

1. side 80-85

1.1. lidt mindre end 100.000 levede i KBH i 1830

1.2. 1,2 mio levede i DK

1.3. nødvendige ting steg og lønnen var lav

1.3.1. en fattig mand fik 4 rigsdaler om året

1.3.1.1. 4 rigsdaler var ligeså meget som en håndværker kunne tjene på 2-3 uger

1.4. levevilkåne var dårlig i 1830 og 1840

1.5. 1814-15 mødtes Østrig, rusland, storbritanien, pruessen og frankrig for at aftale en fred om napolienskriegne

1.6. 1830 oprør i frankrig hvor kongen skulle gå af

1.6.1. den nye konge i frankrig måtte skrive under påen fri forfatning som gav borgerne en stor magt

1.7. oprettede fire stænderforsamlinger

1.7.1. fyn, sjælland, lolland, falster

1.7.2. nørrejylland nord for kongeåen

1.7.3. hertungdømmet for slesvig

1.7.4. hertungdømmet for holdsten

1.7.5. medlemmer at stænderforsamlingerne var valgt af mænd +25 år og som rådede over ejendom eller havde en formue af en vis størrelse dsv. godsejerne, en del gårdejer, de mest velhavende i byernemåtte stemme

1.7.6. stænderforsamlingerne kunne kun give kongen gode råd

2. side 86-92

2.1. christian 8. død 1848 som konge

2.1.1. ny konge: Frederik 7. (alkoholiker)

2.1.1.1. han var 40 da han blev konge

2.2. revolution i Frankrig 1848

2.2.1. kongen (luis fillip) flygtede til England

2.3. rendsborg mødet

2.3.1. begge de to stænderforsamlingerne blev enig om at Holsten og Slesvig skulle sluttes sammen til en stat med sin egen forfatning

2.4. Slesvig-Holsten

2.4.1. frederik 7. blev konge over begge

2.4.2. og skulle være med Det Tyske Forbund

2.5. slesvig/Holsten hær

2.5.1. i spidsen var Prins Frederik af Nør

2.5.1.1. Fik overtalt rendsborgfæstningens kommandant til at overlade sig fæstningen som rådede over et stort antal våben

2.5.2. første slag fandt sted ved Bov

2.5.3. Den danske hær slog den slesvig/holstens hær og de trækkede sig tilbage til holsten

2.5.4. det sidste større slag Dybbøl 1848

2.6. "ånden fra 48'"

2.6.1. var da russerne jog tyskerne væk fra nørrejyland og Danmark troede det var dem

2.6.1.1. så de levede på en løgn

3. vigtige ting

3.1. stænderforsamlinger

3.1.1. en gruppe mennesker som mødes og bestemmer

3.2. landboreformer

3.2.1. en reform for at ændre bønders arbejde

3.3. nationalliberalisme

3.3.1. en polistisk strømning

3.3.1.1. en "blandning" af nationalisme og liberalisme

4. opgaver og noter til grundloven

4.1. bønderne ville have et kammer

4.1.1. mens de nationalliberale og godsejerne ville have to

4.2. et kammer fordi så kunne bønderne bestemme

4.2.1. to kamre fordi de ikke ville give bønderne så megen magt

4.3. dog endte man med at vedtage to kamra

4.3.1. der af kom rigsdagen (folketinget og landstinget)

5. ikke rustet til krig

5.1. håndvåben bestod af tit af en gammeldags forladegeværer

5.1.1. i det våben var det nødvendigt at stå op for at lade det

5.1.2. en god soldat kunne fyre 2-3 skud af på et min.

5.2. preussen var godt udstyret

5.2.1. med bagladerifler

5.2.2. soldat kunne ligge ned mens han skød

5.2.3. og det kunne skyde ca. 10 skyd pr. min.

5.3. den danske hær tog opstiling ved det gamle fæstningsværk ved slesvig

5.4. hele jylland blev besat

5.4.1. 1864

6. kampen om magten

6.1. efter tabet

6.1.1. blev de reduceret med 2/5 dele

6.2. kæmpe nationalfølelse

6.2.1. pga. der kun boede 1 mio. DANSKERE

6.3. ændring i grundloven

6.3.1. så godsejere og "store" bestemte mere

6.3.2. og igen så der kunne komme valgret

6.4. tyskland:

6.4.1. i det meste af 1800-tallet var det ikke en samlet stat

6.4.1.1. ca. 30-35 stater

7. side 102-111

7.1. Muslimer mod kristne

7.2. muslimer og kristne kæmper "retfærdig"krig

7.2.1. religionsfrihed

7.2.2. tilbede den romerske kejser

7.2.3. acceptere de gamle romerske guder

7.3. næsten samme religioner men alligevel kæmpe fjener

7.3.1. på grund af historien

7.4. romeriget

7.4.1. to dele! fører til opløsning

7.5. det arabiske rige

7.5.1. bliver stort! fører også til opløsning

7.6. når to riger bliver FOR store opløses det

7.7. eksmempel på at kulturer engang imellem er krigsførende

7.8. det arabiske rige var meget større

7.9. muhammed

7.9.1. islams skaber

7.9.2. den sidste profet

7.10. første korstog 1096-1099

7.10.1. deltog mellem 50.000 til 80.000

7.11. korstog

7.11.1. ledere

7.11.1.1. godfred af Bouillon

7.11.1.2. baldvin af boulogne

7.11.2. ofte om talt som frankere

7.11.3. drog videre gennem lilleasien

7.11.4. krævede enorme mængder forsyninger

7.12. seldsjukkerne

7.12.1. magten over det meste af lilleasien

7.12.2. første sammenstød med korstog

7.12.2.1. ved Nikæa

7.12.3. overgav nikæa til byzantinske kejser

7.13. edessa

7.13.1. oprør mod seldsjukkerne

7.13.2. sluttede sig til baldvin

7.13.3. oprettede den første korsfarerstat

7.14. antiokia

7.14.1. stækt beflstede by

7.14.2. blev belejret

7.14.3. korsfarerne

7.14.3.1. manglede forsyninger

7.14.3.1.1. engelske og italienske skibe

7.14.4. muslimsk hær

7.14.4.1. ca på 75.000

7.14.4.2. ledelse kerbogha af mosul

7.14.5. kejseren i Det byzantinske rige

7.14.5.1. krævede at han skulle overtage Antiokia

7.14.5.1.1. truede med at jævne det med jorden hvis han ikke overtog det

7.14.5.1.2. korstog ville selv beholde det

7.14.6. blider

7.14.6.1. en kastemaskine

8. Side 112-117

8.1. første modstand fra assassinere

8.1.1. shiamuslimsk stat

8.1.2. sendte snigmordere

8.1.2.1. skade modstandere

8.2. i slutningen af 1200 tallet blev osmannerriget oprettet

8.2.1. og 200 år efter faldt the byzantiske rige og osmannerriget blev det store

8.2.1.1. først i 1900 talet blev det ødelagt og tyrkiet erstattede det

8.3. også danskere deltog meget

8.3.1. det var mest under valdemar atterdags styre

8.3.1.1. de erobrede meget af estland med tyskerne

8.4. man droppede asien og tog til amerika

8.4.1. det var meget spanskere som tog til sydamerika

8.5. de muslimske osmannere (tyrkere)

8.5.1. fjendebillder

8.5.1.1. 1500-1600

8.5.2. historier om at man skulle spise børn

9. opgave til 112-117

9.1. kristne mod muslimer, næsten altid de yngste sønner

9.2. før krigen arbejdede de i deres job

9.3. som de vantro og onde

9.4. pavens krig

9.4.1. en religiøs årsag: så kristendommen kunne udbredes

9.4.2. den politiske: mere magt

9.4.3. dem begge på hver deres måde

9.4.4. han gav grunden at de skulle udbrede religionen, og at Jerusalem var en hellig by

9.4.5. nej hvorfor skulle det være det?

9.4.6. han kom ind på de områder der betød noget

9.4.7. i baglyset tabte han rigtig meget og kunne have undgået det

10. 118-119

10.1. i nyere tid er terror også meget berømt

10.1.1. USA og dets "hjælpere" bekæmper det hver dag

10.1.2. som regel er det muslimer mod kristne

10.1.2.1. og desværre er det tit muslimer der starter

10.2. 9/11

10.2.1. world trade center

11. Spørgsmål og noter til den kolde krig (119-124)

11.1. hvorfor var det at de var "uvenner" i første omgang

11.1.1. de ville begge have deres styre

11.2. Hvorfor kaldte man årtierne efter Anden verdenskrig for "Den Kolde Krig"

11.2.1. der var ikke nogen drab, det var ingen "varm" krig

11.3. Hvad er en stedfortræderkrig?

11.3.1. En krig hvor et andet land/eller andre lande går ind i krigen for at hjælpe

11.4. note

11.4.1. den kolde krig(slutningen af 1940(1948) til starten af 1990(1991)

11.4.2. USA GB og Frankrig og skovet-union var vinderne af krigen

11.4.3. USSR: Union af Socialistiske Sovjet Replutliker

11.5. stedfortræderkrigerne

11.5.1. Det er når andre lande går ind for at hjælpe

11.5.2. for eksempel i vietnamkrigen fra sidste del af 1950´erne

11.5.3. eller når FN går ind i syrien eller irak

12. side 124 til 127

12.1. stedfortrædekrige

12.1.1. Afghanistan ville have hjælp af sovjetunionen til at bekæmpe Mujahidinerne

12.1.2. vieltnam delt 1950

12.1.2.1. sydlige del

12.1.2.1.1. var ledet af korrupt diktatur

12.1.2.1.2. optørbevægelse sovjetunionen

12.1.2.2. nordlige del kommunistisik

12.1.2.3. I 1968 var der ca. 1/2 million amrikanske soldater

12.1.2.4. i 1973 trak USA sig ud. Efter lidt mindre end 2 år opgav Sydvietnam kampen

12.2. FN

12.2.1. I anden verdenskrig opstod ideen om internationale organisationer.

12.2.2. FN har 50 stater

12.2.3. Fn lykkes ofte med at dæmpe/nedbryde konflikterne

12.2.4. Blev oprettede i 1945

12.3. Jerntæppet

12.3.1. 1946 holdt den netop afgåede premierminster Winston Churchill

12.3.1.1. Churchill holdt en tale hvor sagde at europa er delt af et jerntæppe

12.3.2. EU tæt på at blive opdelt i øst opg vesteuropa

12.3.2.1. østeuropa kontrolleret af sovjetunion

12.3.2.2. vesteuropa kontrolleret af især USA

12.3.2.3. stalin krævede at landets nabostater skulle være venlig overfor sovjetunion

12.3.3. USA vil arbejde på at det sovjetunion og det kommunistiske system brød sammen

12.4. mange lande fik marshall hjælp

12.4.1. Danmark f.eks. 0,3 mio US dollars($)

12.4.2. det var en økonomisk støtte fra USA til Europa

12.4.3. Den blev givet til nogle specielle

12.4.3.1. dem der ville åbne for international handel

12.5. Trumandoktrinen

12.5.1. efter anden verdenskrig så det ud til at kommunisterne ud over de østeuropæiske land ville få magten over grækenlandog tyrkiet

12.5.1.1. Det var derfor Truman sagde i 1947 at usa ville hjælpe alle mod kommunisme

12.6. Sovjetunionen

12.6.1. Leder indtil 1953: Stalin

12.6.2. Kommunistisk styr

12.7. Efter 2. verdenskrig

12.7.1. 1945: tyskland blev delt i 4 besættelsesdele

13. side 131-133

13.1. korea delt 1945

13.2. usa frygtede at hele korea blev kommunistisk

13.3. tre års krig

13.3.1. ca. 2,5 millioner døde