Undervisning af elever i komplicerede læringsituationer Uge 12-13

Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Undervisning af elever i komplicerede læringsituationer Uge 12-13 af Mind Map: Undervisning af elever i komplicerede læringsituationer  Uge 12-13

1. Inklusion

1.1. Inklusionens diskurser

1.1.1. Den pragmatiske diskurs

1.1.2. Den etiske diskurs

1.1.3. Den økonomiske diskurs

1.1.4. Den politiske diskurs

1.2. Inkluderende specialpædagogik

2. Specialpædagogik

2.1. Inkluderende specialpædagogik

2.1.1. Undervisningsdifferentiering

2.1.2. Læringsmiljøer

2.1.3. Elevforudsætninger

3. Læring

3.1. Læringsteoriens elementer

3.1.1. Struktur

3.1.2. Grundlaget

3.1.3. Betingelser

3.1.3.1. Indre betingelser

3.1.3.2. ydre betingelser

3.1.4. Anvendelsesfelter

3.2. Læringens centrale struktur

3.2.1. Læringstyper

3.2.1.1. Kumulativ læring

3.2.1.2. Assimilativ læring

3.2.1.3. Akkomodativ læring

3.2.1.4. Transformativ læring

3.2.2. Læringsbarrierer

3.2.3. Illeris' læringstrekant

3.2.3.1. Indholds - dimensionen

3.2.3.2. Drivkraft - dimensionen

3.2.3.3. Samspils - dimensionen

3.3. Læringssyn

3.3.1. Behavioristisk læringssyn

3.3.2. Kognitivt læringssyn

3.3.3. Sociokulturelt læringssyn

4. Grundlaget for planlægning af undervisning

4.1. Evaluering

4.2. Udvikling

4.3. Differentiering

4.4. Modeller

4.4.1. Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel

4.4.2. SMTTE - modellen