Lektier - mellemtrin

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Lektier - mellemtrin af Mind Map: Lektier -  mellemtrin

1. "LektieMyten"

1.1. Internt fokus

1.1.1. Styrker

1.1.1.1. Lektie betyder ikke altid øget udbytte

1.1.1.2. Lektier er træning

1.1.1.3. Kun lektier for til lektiecafeen

1.1.1.4. Træning/øvelse har høj værdi i læring

1.1.1.5. Repetition = overlæring, positivt, som når man har lært at cykle. Man kan det udenad. (NE)

1.1.2. Udviklingspotentiale

1.1.2.1. Tid til lektier på skolen

1.1.2.2. Lektier har udgangspunkt i den enkelte elevs nuværende niveau og behov

1.1.2.3. Mulighed for lektier som fast indslag i SFO/klub

1.1.2.4. Differentierede lektier

1.1.2.5. Feedback på lektier

1.2. Eksternt fokus

1.2.1. Muligheder

1.2.1.1. Forældre er trænede i at hjælpe børn med lektierne

1.2.1.2. www.lektier-online.dk

1.2.2. Opmærksomhedspunkter

1.2.2.1. Lektier kun som træning

1.2.2.2. Fokus på individet

1.2.2.3. Eleverne skal kende målet med at lave lektierne

1.2.2.4. God relationskompetence

1.2.2.5. Lektier er integreret i undervinsningen

2. "Lektier eller ej"

2.1. Internt fokus

2.1.1. Styrker

2.1.1.1. Lektieintegreret undervisning har positiv effekt på læringsudbyttet

2.1.1.2. Lektier kan forberede eleven til samfundet (pligter, ansvar, lydighed)

2.1.1.3. Lektier kan give eleverne medansvar

2.1.1.4. Lektier træner metode

2.1.1.5. Lektier er træning

2.1.1.6. Ingen lektie = ingen dårlig samvitighed hos eleven, som derfor møder i skole oftere

2.1.1.7. Lektiefri undervisning giver et bedre arbejdsklima og en bedre klasserumskultur med større glæde og lyst til læring

2.1.2. Udviklingspotentiale

2.2. Eksternt fokus

2.2.1. Muligheder

2.2.1.1. Lektieintegreret undervisning

2.2.2. Opmærksomhedspunkter

2.2.2.1. Lektier har ringe effekt ift. elevens læring

2.2.2.2. Traditionelle lektier har lav effekt - eksperimenter (Hattie)

2.2.2.3. Nogle elever arbejder bedst hjemme

2.2.2.4. Nogle elever moster engagement ved lektiefri undervisning

2.2.2.5. Lektier skal være meningsfulde

3. "Fokuser på det der virker"

3.1. Internt fokus

3.1.1. Styrker

3.1.1.1. Lektier lavet på skolen har større effekt på læringen, end lektier som laves derhjemme

3.1.2. Udviklingspotentiale

3.2. Eksternt fokus

3.2.1. Muligheder

3.2.2. Opmærksomhedspunkter

3.2.2.1. Lektier har ringe effekt ift. elevens læring

3.2.2.2. Det fagligt svage udfordres, og kan tabes

4. "Effektiv undervisning"

4.1. Internt fokus

4.1.1. Styrker

4.1.1.1. Lektier som træner, automatiserer og repeterer stof er effektfuldt

4.1.1.2. Effekten er størst hos de store elever

4.1.1.3. Individuel fordybelse

4.1.1.4. Eleven bliver bevidst om egen læringsprocess, egen formåen og mangel på samme

4.1.1.5. Eleven får øje på forskellen mellem kan og kan næsten

4.1.1.6. Eleven bliver bevidst om egen læringsbehov

4.1.2. Udviklingspotentiale

4.1.2.1. Fokus på formålet med lektier

4.1.2.2. Feedback

4.1.2.3. Afklare rolle og forventninger med forældre

4.2. Eksternt fokus

4.2.1. Muligheder

4.2.1.1. afklare roller og forventninger med forældre

4.2.2. Opmærksomhedspunkter

4.2.2.1. Lektier som fordrer problemløsning er mindre effektfulde

4.2.2.2. Eleverne skal kunne planlægge sine lektier, holde fokus, bevare overblik

4.2.2.3. Eleverne skal kunne magte lektierne på forhånd, og vide hvordan de løses på forhånd

5. "Lektier virker ikke..."

5.1. Internt fokus

5.1.1. Styrker

5.1.1.1. Lektier har lav effekt på øget udbytte, derfor giver den ingen mening

5.1.1.2. Lektier skal give mening for eleven, som ved hvorfor han/hun skal lave den

5.1.1.3. Lektien skal være tilpasset elevenes faglige niveau

5.1.1.4. Læreren giver skriftlig eller mundtlig feedback, der er anerkende og konstruktiv

5.1.1.5. Lektier giver gode studievaner, som skal bruges senere i livet

5.1.1.6. Eleven lærer hvordan han/hun koncentrerer sig bedst, hvordan man planlægger sin tid, og hvordan man mobilisere den energi, der skal til for at lære noget - også når det er svært (Adam Valuer)

5.1.2. Udviklingspotentiale

5.1.2.1. Tilpasset eleven

5.1.2.2. Lektien skal give mening for eleven

5.1.2.3. Feedback

5.1.2.4. Klare forventninger til samarbejdet mellem skole og forældre

5.2. Eksternt fokus

5.2.1. Muligheder

5.2.1.1. Forældrenes involvering (scorer højt på Hatties rangliste)

5.2.1.2. Udarbejde en forventningsafstemning mellem skole og hjem (Danmarks evalueringsinstitut

5.2.2. Opmærksomhedspunkter

5.2.2.1. "lektier har ingen effekt på elevernes faglige præstationer (fra SFI, Det nationale forskningscenter for velfærd) Dog er det vanskeligt at måle effekten af lektier

5.2.2.2. Lektier må ikke være for svære eller ukendt stof (AVH)

6. "Lærer elever mere ved..."

6.1. Internt fokus

6.1.1. Styrker

6.1.1.1. Lektier som engagerer eleverne i aktiv læring øger deres præstation

6.1.1.2. Elever skal reflektere over sin egen læring

6.1.1.3. Arten af elevens indsats er vigtigere en mængden af brugt tid

6.1.1.4. Generelt er lige med øget udbytte (det er dog bare ikke altid sagen)

6.1.1.5. Lektier virker bedst på ældre elever. Fra 8. klasse og op efter

6.1.1.6. Elever som ikke klarer sig så godt som andre, kan få mest ud af lektier

6.1.2. Udviklingspotentiale

6.1.2.1. Kontinuerligt evaluer politikken omkring lektiegivningen

6.1.2.2. Lektierne motiverer og engagerer eleverne - deres reaktion er afgørende for øget udbytte (det er vigtigere end mængden)

6.2. Eksternt fokus

6.2.1. Muligheder

6.2.1.1. Hvis forældre hjælper eleverne med lektier, så kan det hjælpe elevernes præstation. Dog er der kun evidens for dette i de mindste klasser

6.2.2. Opmærksomhedspunkter

6.2.2.1. Forældresamarbejdet

6.2.2.2. Lektier som motiverer

6.2.2.3. Selvvurdering/selvreflektion over læring