Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Jordens salte af Mind Map: Jordens salte

1. Planter

1.1. Består af kulhydrater

1.1.1. C

1.1.2. H

1.1.3. O

1.2. Består af miniraler

1.2.1. N,P,K,Mg,S,Na

1.2.1.1. Makronærinsstoffer

1.2.2. Cl,Cu,Fe,Mn,Zn,B,Mo

1.2.2.1. Mikronæringstoffer

1.3. Fotosyntese

1.3.1. 6H2O+6C02→C6H12O6 + O2

1.4. Minimumsloven

1.4.1. Det stof der er mindst af sætte grænse for vægst

2. Stoffernes tilgængelighed

2.1. Planter optager næringsstoffer som ioner

2.1.1. Grundstoffer skal først nedbrydes før de er tilgængelige

2.2. Negative ioner

2.2.1. let tilgængelige i jordvand

2.2.1.1. Nitrogen i form af nitrat NO3-

2.2.1.2. Eller fosfat i form af H2PO4-

2.3. Positive ioner

2.3.1. Ler er negativladet

2.3.1.1. Fastholder

2.3.1.1.1. Ammonium-ioner NH4+

2.3.1.1.2. Kalium-ioner K+

3. Naturgødning

3.1. Gylle er en blanding af ko- og svinegødning og urin

3.1.1. Bakterier omdanner gyllen til amoniak

3.1.1.1. NH3 + H2O →NH4++OH-

3.1.1.2. Ammoniak + vand giver Ammonium-ion+ hydroxid-iom

3.1.2. Ammonium-ion omdannes til nitrater som planter kan optage. Foregår i to trin.

3.1.2.1. 1 trin

3.1.2.1.1. 2NH4++3O2→2NO2-+2H2O+4H+

3.1.2.2. 2 trin

3.1.2.2.1. 2NO2-+O2 →2NO3-