7.kl og hvad nu?

Forsøg på "Debat-Mind-Map" vedr. hvad man som elev/forældre skal forholde sig til, når 7.kl lige er startet. Internt brug

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
7.kl og hvad nu? af Mind Map: 7.kl og hvad nu?

1. Lektier/Forberedelse

1.1. Typer

1.1.1. Skriftlige afleveringer

1.1.2. Gruppeoplæg/Fremlæggelser

1.1.3. Tekstlæsning med notetagening

1.1.4. Tekstskimning

1.1.5. Mindre opgaver fra time til time

1.2. Tidsforbrug

1.2.1. 1-1½ time pr dag

1.3. Hvor/Hvordan

1.3.1. Elevintra

1.3.1.1. Kopitekster

1.3.1.2. Ekstra opgaveark

1.3.1.3. Alle udleverede kopiark

1.3.2. Skoleporten

1.3.2.1. Ugeplanen

1.3.3. Forældreintra

1.3.3.1. Informationer

1.3.3.2. Årsplaner

1.3.3.3. Elevplaner

1.3.3.4. Digital Kontaktbog

1.3.3.5. Tilmeldinger til diverse

1.4. Hvorfor Lektier?

1.4.1. For selv at blive bedre/klogere

1.4.2. For at kunne deltage i undervisningen

1.4.3. For teamet/gruppens/klassens skyld...

2. Undervisning

2.1. Undervisningsparat!

2.1.1. Forberedt

2.1.2. Mødt til tiden

2.1.3. Penalhus

2.1.4. Koncentreret

2.1.5. Deltagende

2.1.6. Positiv

2.2. Krav til underviseren/læreren

2.2.1. Foreberedt

2.2.2. Tilstedeværende

2.2.3. Møder til tiden

2.2.4. Giver respons af både positiv og negativ karakter. Konstruktivt/ Meningsfyldt

2.2.5. Tovholder for et ordenligt og velfungerende lærings-/arbejdsmiljø i samspil og medansvar med eleverne.

3. Frikvarter/Pauser

3.1. Inde/Ude?

3.1.1. Ude 9.30-9.50

3.1.2. Inde 11.20-12.00

3.2. Muligheder?

3.2.1. Boldgården

3.2.2. Bag volden

3.2.3. Udenfor skolens område i spisefrikvarteret

3.2.4. Inde i klassens i Spisefrikvarteret

4. Hvor kan du få hjælp?

4.1. Hjælp til lektierne...

4.1.1. Lektiecaféen på Ungdomskolen

4.1.2. Lektiecaféen På Vapnergård, og i den Blå Safir på Nordvej

4.1.3. Lektiecaféen på skolen

4.2. Hjælp til konflikter

4.2.1. Klasselæreren

4.2.2. Akt-lærerne (HV og HG og JN)

4.2.3. Alle voksne på skolen du føler dig tryg ved at henvende dig til.

4.3. Hjælp til ikke-skoleting

4.3.1. Man kan altid få vejledning og gode råd fra lærere, vejledere og alle de andre flinke voksne på skolen. AKT-folket, SSPK og klasselæreren hjælper også gerne til med gode råd.

5. Forældre

5.1. Bruger/læser ForældreIntra 2-3 gange ugentlig (Ugeplan/Digital Kontakbog/Informationer)

5.2. Tovholder for deres barns forberedelse til undervisning

5.3. Dialoginteresseret for optimering af undervisningen af deres barn.