Historie 9. klasse (Daniel)

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Historie 9. klasse (Daniel) af Mind Map: Historie 9. klasse (Daniel)

1. Verden i brand

1.1. Besættelsestiden

1.1.1. Læringsmål

1.1.1.1. Kunne redegøre for den overordnede udvikling i verden under 2. verdenskrig

1.1.1.1.1. Før vi gik i gang

1.1.1.1.2. Forstå betydningen af samarbejdspolitikken og dens ophør

1.1.1.2. Forklarer om jøder og andre minoriteters skæbne under anden verdenskrig

1.1.1.2.1. før vi gik i gang

1.1.2. Aksemagterne og de allierede

1.1.2.1. Aksemagterne("De onde")

1.1.2.1.1. Det samlede Tyskland, Italien, Japan, Bulgarien, Slovakiet, Rumænien og Ungarn(Ved krigens slutning)(Italien og de øst europæiske lande gik ud lidt før)(Mens Tyskland og Japan gik ud senere)(Japan aller senest)

1.1.2.1.2. De tabende

1.1.2.2. De allierede("De gode")

1.1.2.2.1. England, Frankrig, Sydafrika, Canada, Australien, New Zealand og USA(Ved krigens slutning)

1.1.2.2.2. De vindene

1.1.3. Besættelsestiden

1.1.3.1. Danmark var besat fra år 1940 til 1945

1.1.3.2. Den 9. April 1940 blev vi besat

1.1.3.3. Det tog ikke mange timer før vi overgav os til tyskerne

1.1.3.4. Dog gjorde nogle mennesker modstand

1.1.3.4.1. Der blev hvidstengruppen oprettet

1.2. Modstandsbevægelsen

1.2.1. Læringsmål

1.2.1.1. Hvilke typer af modstand ydede man i Danmark?

1.2.1.1.1. Før vi gik i gang: 70%

1.2.1.1.2. Når vi er færdige: 75%

1.2.1.2. Hvordan kampen mod besættelsesmagten så ud i jeres lokalområde og/eller familier.

1.2.1.2.1. Før vi gik i gang: 45%

1.2.1.2.2. Når vi er færdige: 50%

1.3. Augustoprøret

1.3.1. Læringsmål

1.3.1.1. I skal lære hvad der skete den 29. August 1943

1.3.1.1.1. Før vi gik i gang: 35%

1.3.1.2. I skal lære, hvilken betydning den daværende regerings beslutning fik for eftertiden.

1.3.1.2.1. Før vi gik i gang: 20%

1.3.1.3. I skal lære at forstå svære begreber, der har med perioden at gøre.

1.3.1.3.1. Før vi gik i gang: 60%

1.3.2. Notater

1.3.2.1. I august var der mange, strejker, demonstrationer og andet

1.3.2.2. Danmark var utilfreds med Tyskland

1.3.2.3. Meget sabotage

1.3.2.4. Den danske regering gik af pga. nogle strenge krav fra Tyskland

1.4. 2. verdenskrig i Asien

1.4.1. Notater

1.4.1.1. Japan var den førende på det tidsstykke

1.4.1.2. De havde erobret store dele af Asien

1.4.1.3. Men til sidst ved slaget om midway(amerikansk skib) vandt Amerikanerne

1.4.1.4. Hvilket medførte at de bombede Japan(Hiroshima og Nagasaki)

1.5. Jøden må tilintetgøres

1.5.1. Læringsmål:

1.5.1.1. I skal lære, hvordan den tyske stat prøvede at fremstille jøder i perioden op til og under 2. verdenskrig.

1.5.1.2. I skal lære at arbejde med film som kilder og finde tegn på fx propaganda.

1.5.2. Spørgsmål og svar

1.5.2.1. Hvad handler propagandafilmene juden süss og den evige jøde om? Den handler om jøder og om hvor forfærdelige de er i nazi øjne

1.5.2.2. Diskutér og undersøg, hvad propaganda er? propaganda er noget du bilder folk ind for at se anderledes på folk eller ting

1.5.2.3. Hvor er der forskelle og ligheder i de to propagandafilm? Der er mange ligheder med jøderne men i den evige jøder bliver jøder fremstillet helt forfærdelige

1.5.2.4. Hvad bliver jøderne sammenlignet med og hvorfor? de bliver sammenlignet med rotter fordi de er snu, en gemt trussel og de leder sygdomme og forfærdeligheder

1.5.2.5. Hvorfor er jøderne ifølge propagandafilmene en trussel for Tyskland? den ariske race

2. Det onde

2.1. Spørgsmål

2.1.1. Hvad er folkedrab?

2.1.1.1. Folkedrab er drab på en bestemt gruppe mennesker, specielt civile

2.1.2. Hvad er forskellen på folkedrab og krig?

2.1.2.1. I krig er der ligesom en "aftale" om hvem man skyder og hvem man ikke gør, og hvad man gør og ikke gør. Hvor folkedrab bare er drab uden nogen moral eller medlidenhed

2.1.3. Nævn mindst 2 motiver til folkedrab

2.1.3.1. Terror

2.1.3.2. Hvis du skal have nogen til at overgive sig(eller man vil have et budskab ud) dræber man ofte deres folk

2.1.4. Giv eksempler på midler som nazisterne og Hitler brugte for at komme til magten

2.1.4.1. De brugte Tysklands meget dårlige økonomi og fik den bedre sådan at tysklands befolkning troede Hitler var en god leder

2.1.5. Ville et dansk parti kunne bruge samme midler? Begrund

2.1.5.1. Nej, da verden er blevet mere samlet og alle næsten holder øje med hinanden

2.1.5.2. Og ingen i Danmark er så sindsyg

2.1.6. Hvorfor kunne andre partier ikke stoppe Hitler?

2.1.6.1. Jeg tror det var fordi der var mange flere end folk vil indrømme der var enige med Hitler i mange ting og de ville alle have den tryghed og magt han kunne tilbyde

2.1.7. Hvad burde andre partier have gjort?

2.1.7.1. De burde have stoppet ham lynhurtigt og have udelukket hans parti fra valg... Andre lande skulle også have blandet sig meget tidligere

2.1.8. Hvilke indskrænkninger af demokratiske rettigheder indførte Hitler og nazi-partiet

2.1.8.1. Der var ingen ytringsfrihed

2.1.9. Hvad var hitlers begrundelse for indskrænkningerne?

2.1.9.1. Han synes det var det rigtige og der var sku ikke så mange der sagde ham imod

2.1.10. Hvad tror du Hitlers virkelige motiv var?

2.1.10.1. Magt

2.1.11. Få protosterede mod begrænsningerne og afskaffelsen af demokratiet i tyskland, hvorfor?

2.1.11.1. Fordi folk støttede ham og han var god for Tyskland

2.2. Jødeforfølgelse

2.2.1. I 1933 startede tyskerne en diskrimition overfor jøder hvor de blandt andet boykottede jødiske forretninger

2.2.1.1. Men aktionen blev afblæst fordi udlandet brokkede sig over det og det samme gjorde den tyske befolkning

2.2.1.2. I stedet oprettede de en masse love som ødelagde det for jøderne og der emigredede en masse jøder

2.2.2. Eutanasi

2.2.2.1. Eutanasi betyder medlidenhedsdrab og programmet gik ud på at dræbe ældre og psykisk og fysisk handicappede

2.2.2.1.1. Fordi man skulle have en rask og arisk befolkning

2.3. Hvad har vi lært?

2.3.1. Eutanasi og eugenik

2.3.2. Hvor få der faktisk støttede Hitler i Tyskland

3. Efterkrigstiden

3.1. Rødstrømperne

3.1.1. Spørgsmål

3.1.1.1. Hvorfor blev unge kvinder rødstrømper i slutningen af 70'erne

3.1.1.1.1. Det var en for for oprør, og fordi der ikke var ligestilling

3.1.1.2. Hvad var mænds rolle i rødstrømpebevægelsen?

3.1.1.2.1. det var bare at blive væk

3.1.1.3. Hvorfor blev mænd og kvinder behandlet forskelligt i 1970'erne?

3.1.1.3.1. Forskellige kønsroller, mænd var det vindene køn

3.1.1.4. Hvorfor var det smart, at rødstrømperne brugte aktioner?

3.1.1.4.1. De fik jo mere ligestilling og mange kvinder fandt sig selv

4. Kampen mod terror

4.1. Billede med brandmænd som hejser stars and stripes

4.1.1. Spørgsmål

4.1.1.1. Hvad forestiller billedet?

4.1.1.1.1. Billedet forestiller 3 brandmænd som hejser det amerikanske flag

4.1.1.2. Hvad er billedets indhold?

4.1.1.2.1. Virkelighedstro, godt billede

4.1.1.3. Hvordan er billedet bygget op?

4.1.1.3.1. I forgrunden er ruinerne og flaget, og i mellemgrunden er brandmændene med flere ruiner i baggrunden

4.1.1.4. I hvilket perspektiv er billedet

4.1.1.4.1. Frøperspektiv

4.1.1.5. Hvordan er de dominerende linjer og bevægelser i billedet?

4.1.1.5.1. ?

4.1.1.6. Hvilke farver er benyttet?

4.1.1.6.1. Lyse og mørke

4.1.1.7. Er der særlig stemningsskabende og/eller symbolske elementer? Hvad betyder de?

4.1.1.7.1. Det er meget symbolsk, det får mig til at føle at de vil sige de ikke giver op

4.1.2. Fortolkning

4.1.2.1. Spørgsmål

4.1.2.1.1. Hvorfor er det lavet

4.1.2.1.2. Hvorfor er det billede lavet som det er?

4.1.2.1.3. Hvilke følelser får man når man ser det billede

4.1.2.1.4. Hvilke holdninger udtrykkes der?

4.1.2.1.5. Hvad vil billedet fortælle?