Kulturlandskaber

Plan your projects and define important tasks and actions

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Kulturlandskaber af Mind Map: Kulturlandskaber

1. Uberørt natur

1.1. Der er altså stadig 17 procent af den samlede landmasse, hvor dyre- og plantelivet endnu er fuldstændig intakt – især i skovene i det nordlige Canada og Rusland, bjergplateauerne i Tibet og Mongoliet, Amazonas-flodbassinet samt ørkenerne i Afrika og det centrale Australien. 

2. Kulturlandskab

2.1. Hede

2.1.1. hedelyng

2.1.2. græs

2.1.3. lav

2.1.4. revling

2.2. Ager

2.3. Levende hegn

2.3.1. Brombær

2.3.2. Små dyr

2.3.3. Fuglereder

2.3.4. Træer og buske

2.4. Grøftekant

2.5. Overdrev