Vores samfundsfagsundervisning

Use this template to collect all materials and information related to a class/course.

Kom igang. Det er gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
Vores samfundsfagsundervisning af Mind Map: Vores samfundsfagsundervisning

1. Fagligt indhold

1.1. Demokrati, deltagelse og medbestemmelse

1.1.1. Gode disskusioner

1.1.2. Forståelse for politiske instanser

1.1.3. Kendskab til lovprocesser

1.1.4. Ideologier

1.1.5. Lobbyisme

1.2. Globalisering

1.2.1. Interkulturel og internationalt ansvar

1.2.2. Konflikter og katastrofer

1.2.3. Forståelse for arbjede på tværs af grænser. F.eks. FN, OPEC, NATO, EU, WHO,

1.2.4. Græsrodsbevægelser, Amnesty

1.2.5. Bæredygtig

1.3. Økonomisk adfærd

1.3.1. Afgifter

1.3.2. Skat

1.3.3. Finanslov

1.3.4. Velfærd

1.3.5. vækst

1.3.6. Privat Budget

1.3.7. Arbejdsmarked

1.3.7.1. Overenskomst

2. Personlig udvikling

2.1. Retoriske kompetnecer

2.2. Gode oplæg til videre diskussion

2.3. Gode personlige værktøjer til undervisningen

3. Eksamen

3.1. Sparring

3.2. Godt klædt på

3.3. God forberedelse i studiegrupper

4. Didaktik/undervisning

4.1. Kobling mellem folkeskole og virklighed

4.2. Udgangspunkt i aktuelt

4.3. Gode undervisningsforløb

4.4. Samfundsfaglig arbejdsmetode

4.5. Læremiddelsanalyse

4.6. Tværfagligt samarbejde